Aktualności

2022-10-30 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. KRÓLESTWO PRZYJDZIE DROGĄ KRZYŻA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Pamiętaj, wielkość krzyża nie jest istotna, kiedy patrzysz na Mnie. Będziesz chciała jeszcze większy krzyż, kiedy zobaczysz, jak Ja cierpię. Zawsze patrz na krzyż, a to da ci siły do znoszenia cierpień. Podobnie i Mój kapłan, zbyt mało patrzy na krzyż i dlatego o nim zapomniał. Chcę, abyś przekazała mu Moje słowa:

 

Synu, nie lękaj się. Nie poddawaj się. Wspomnij na Moich Apostołów, którzy kochali Mnie swoją miarą, ponieważ przymnażałem im wszelkich dóbr, ponieważ czuli się wyróżnieni w łasce i spodziewali się odnieść z tego powodu wielkie korzyści. Ta miłość musiała się oczyścić w ogniu cierpienia.

Spójrz na krzyż. Dziś, tak jak kiedyś do Moich uczniów, tak dziś do ciebie, mówię te słowa: „Syn Człowieczy musi zostać wydany i ukrzyżowany, aby zmartwychwstał i zdobył koronę chwały, którą przygotował Mu Jego Ojciec w Niebie”.

 

Moi uczniowie zawsze popełniają ten sam błąd. Patrząc na Moje cuda i swoje wyrzeczenia, spodziewają się, że wkrótce okażę swoją moc i wybawię ich z wszelkiego ucisku. A Ja powtarzam ci te słowa: „Trzeba, ażeby Syn Człowieczy został umęczony dla waszego Zbawienia”. Dziś wzywam Moją Oblubienicę [KOŚCIÓŁ]. Czy Oblubienica nie ma być podobna do Oblubieńca? Jaką drogą ma przejść, aby dojść do Niego? Czy nie tą samą, krzyżową drogą?

 

Synu, dziś mówię ci: Lękasz się o swoje życie, lękasz się o swoje plany, ale dlaczego? Czy nie dlatego, że podobnie jak Moi uczniowie czekałeś na Królestwo, a zapowiadam ci krzyż? Nie ma innej drogi do Królestwa i nie ma innej drogi dla Króla. Wszystko, co ci objawiłem, spełni się, ale najpierw droga krzyża musi być uwieńczona ofiarą samego krzyża, ofiarą Golgoty, cierpieniem widocznym na cały świat, które ma moc obalić rządy złego [SZATANA].

 

Przyjmij tę prawdę i nie spodziewaj się, że wjadę na koniu z mieczem w dłoni i wytępię wszystkich, którzy sprzeciwiają się Memu panowaniu, a ciebie ustanowię rządcą nad Moimi dobrami. Tak sądzili Moi pierwsi uczniowie. Oczekiwali, że użyję swojej potęgi i mocy, aby zwyciężyć świat. Ależ użyłem jej i zwyciężyłem świat, ale nie tym sposobem, jakiego się spodziewali i dziś również nie tym sposobem go zwyciężę. Użyłem Mojej mocy, ale jako potęgi pokory, która zabija szatana i niweczy wszystkie jego plany. Dziś użyję tej samej broni będąc w najmniejszych sługach Kościoła. W ich sercach będę cierpiał i w ich ciałach znosił mękę. Moje Królestwo nie jest rzeczywistością tego świata i nie objawię go na sposób ludzki. Kiedy przyjdzie na Ziemię, świat będzie już odmieniony.

 

Moja córko, posłuchaj Mnie, chcę, abyście nie tracili wiary w Moje zwycięstwo, ale chcę również, abyście przyjęli krzyż. Tylko ten, kto przyjmie krzyż, godny jest Mojego Królestwa. Ja jednak nie zejdę jeszcze na Ziemię, ale najpierw uleczę ją ogniem jej własnych nieprawości. Moje przyjście więc będzie ogniem cierpienia, a nie triumfu. Zmartwychwstanie jest dopiero po krzyżu, a wy chcielibyście ominąć krzyż. Przyjmijcie go. Tylko on prowadzi do zmartwychwstania.

 

Nie pragnijcie triumfu bez krzyża. Nie pragnijcie zwycięstwa dla zwycięstwa. Przecież wiecie, że ta walka nie toczy się o słowa i znaki, ale o żywe ludzkie dusze. Dusze zbawia się przez krzyż. Ja pierwszy wyciągnąłem po niego ręce, a teraz, kiedy Mnie ukrzyżowano, trzeba, aby i Moja Oblubienica była ukrzyżowana [KOŚCIÓŁ]. Spójrz na nią synu. Czy jest do Mnie podobna? Czy podziela Mój ból? Czy mówi Moje słowa? Czy żyje Moim życiem? Czy pragnie, czego Ja pragnę? Czy przypomina ci Mnie w czystości? Niewinności? Ofiarności? Ubóstwie i pokorze? Pragnę Mojej Umiłowanej, pragnę jej ocalenia. Dla tej miłości przebaczę jej wszystkie grzechy i nie porzucę, mimo jej występków. Musi jednak pożałować za zło, jakie Mi wyrządziła, za występki, jakich się dopuściła i odpokutować to, co jest jej winą. Wówczas dopiero, kiedy przyjmie swój krzyż i będzie Mnie naśladować, wówczas dopiero będzie ze Mną jedno, wówczas dopiero będzie godna powitać swego Króla.

 

Nie wolno wam się poddawać, ponieważ droga, którą was prowadzę, przyniesie zwycięstwo. Proszę was jednak, abyście nie widzieli się jako królów w Moim Królestwie na Ziemi. Wybraliście Mnie jako Króla, jestem Nim, ale zanim zasłużyłem na tę koronę, przeszedłem drogę krzyża. Naśladujcie Mnie do końca, przez hańbę do zwycięstwa. Kto nie idzie drogą krzyża, nie jest Mnie godzien i kto wzywa na ratunek Króla, a wyrzeka się cierpienia, nie wzywa Mnie. Aby przyjąć Moje Królestwo, musicie przyjąć Moją hańbę. Mój krzyż jest zawsze ze Mną, ponieważ przez niego zdobyłem sobie Królestwo. Tak i wy zdobędziecie wasze. Ja przyjdę. Ja będę królował, ale nie tak jak wy chcecie, ale tak jak Ja.

 

Widzę wasz ucisk. Mówię ci jednak i jeszcze raz powtarzam: „Tylko ten kto cierpi do końca, cierpi prawdziwie, tylko ta ofiara, która spłonie na Moim ołtarzu, zostanie przyjęta”. Nie chciejcie, abym wybawił was od krzyża, ponieważ ten krzyż właśnie ma moc otworzyć bramy Nieba i sprowadzić Moje Królestwo na Ziemię.

 

Moja córko, przyjmij Moje błogosławieństwo. Przyjmij Moje błogosławieństwo dla Kościoła, który umacniam na tę drogę. Przyjmij Moje błogosławieństwo dla kapłana, którego wybrałem dla złożenia tej ofiary. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...