Aktualności

2022-10-14 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. INTRONIZACJA, KTÓREJ PRAGNIE BÓG

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Ja znam wasze dysputy, Ja patrzę na was i Serce Moje krwawi, że rwiecie Ciało Moje na strzępy. Powiedziałem ci, Ja cały zostałem umęczony i cały chcę być czczony i wywyższony. Czcicie Serce Moje, owszem. Miłe jest Mi to nabożeństwo i wielka jest moc Serca Mojego, kiedy się Mu pokornie powierzacie. Kocham was, dzieci Moje, ale nie będę patrzył spokojnie, jak to Serce Moje Najświętsze staje się przyczynkiem kłótni i sporów w Moim Kościele świętym. Czy mało jestem umęczony? Zostawcie Serce Moje w spokoju, dzieci. Ja, Bóg, mówię to do was.

 

Ja chcę być Królem tego narodu [POLSKI], a wy Mi służyć nie chcecie. Nie będę sprawował władzy Sercem samym, ale wszystkimi członkami Moimi, tak jak Kościół Mój z wielu członków się składa, tak chcę, żeby wszystkie członki Ciała Mojego zostały uwielbione i wywyższone. Pisz, dziecko: Jezus Chrystus będzie rządził niepodzielnie tym krajem, albo wcale rządził nie będzie! Wybierajcie! Macie czas jeszcze, ale czasu tego niewiele wam zostało. Lód Mój wierny woła do Mnie z całego kraju o Moje Królowanie, a wy [KAPŁANI], którzy władzę macie, nie chcecie głosu tego ludu słuchać.

 

Umiłowani, ludu Mój wierny, Serce Moje cierpi, kiedy widzę jak Moim Sercem chcą się posłużyć, żeby Mnie z tego narodu wygnać. Powiadam wam, przyjdę do was jako Król Sprawiedliwy i nie Serce Moje sądzić was będzie, ale Ja sam, z całą mocą wszystkich umęczonych dla was członków Mojego Ciała. Moje Miłosierdzie płynie na was w wielkiej obfitości, dzieci, ale kiedy przyjdę, to Serce otworzę tylko dla dzieci, które to Serce umiłowały, oddając Mi chwałę na Ziemi.

 

Chcę być Królem tego zakątka świata i świata całego. Jeśli Mnie Królem obierzecie, będę władał tym krajem niepodzielnie i wprowadzę tu Moje prawo i Moją sprawiedliwość. Kto się Mojego Królowania obawia, ten jemu, nieprzyjacielowi Mojemu [SZATANOWI], służy i jemu oddaje cześć, bo każdy kto Mnie służy, chce, żebym został jego Królem.

 

Dość służyłem ludziom. Nie przyjęliście Mnie ani jako Króla, ani jako pokornego Pasterza. Nie jestem sługą świata i ci, co Mnie sługą obwołują, nie wiedzą, co mówią. Ja służyłem człowiekowi z miłości, ale nie jako sługa, ale jako Król. Teraz chcę zostać wywyższony. Chcę, abyście uznali Mnie za waszego Króla, bo jako Król przybędę do swego.

 

Dzieci Moje, jak wielka jest trwoga, kiedy obcy Król przychodzi na waszą ziemię? Czy tego chcecie? Odwołać Mnie obcym Królem, czy żebym raczej przyszedł do swego królestwa, jakim jest Polska? Ja jestem waszym Królem. Kiedy Mnie Królem obwołacie i przyjdę, choć inne narody drzeć będą, czy będą wasze serca stworzone, kiedy Ja do własnego królestwa przybędę? Kiedy Ja do Moich sług przyjdę? Czy przyjdę was karać, kiedy Moi będziecie? Wielka jest Moja sprawiedliwość i wrogów Moich wytracę, ale Moje sługi zachowam, żeby śpiewały Mi chwałę, kiedy zejdę do was z obłoku.

 

Ja wam mówię, obierzcie Mnie Królem, a uleczę Moje królestwo, a wy Serce Moje poniewieracie. Cóż Mi z takiej koronacji, jeśli nie pełnicie Mojej Woli? Moją Wolą jest zostać waszym Królem. Kto zmienia Wolę Moją, komu służy? Czyją wolę pełnicie, jeśli nie Moją? Powiedziałem wam jasno, Ja, Król świata, umęczony i ukrzyżowany dla waszego Zbawienia, chcę zostać uroczyście odwołany Królem Polski. Nie jest Moją Wolą ukoronowanie Serca Mojego, ale Mnie samego, wszystkich członków Mojego człowieczego Ciała połączonych w jedno Ciało, dla was na Mękę wydane. Syn Człowieczy to nie samo Serce tylko, ale i Głowa Moja Najświętsza cierniem ukoronowana, i ręce, przez które spływają na świat nieskończone łaski, i nogi, które przebite tak wiele Krwi za was wylały, i Krew Moja Przenajświętsza, która ten świat odkupiła. Każdą cząstkę Mojego Ciała uwielbijcie i czcijcie, bo każda cząstka tego Ciała była dla was okrutnie umęczona, tak że Ciało Moje było wielką raną. Ukochajcie Mnie w całości, bo Syn Człowieczy cierpi, kiedy jego członki rozdzierane są na strzępy. Jeden jestem i niepodzielny. W całości oddaje się wam, dzieci, w Sakramencie Komunii świętej i wy całego Mnie uczcijcie.

 

Pokazałem wam, jak słodkie jest Serce Boga, i że do tego Serca uciekać się macie, temu Sercu oddawać, bo w Nim jest nieskończone Miłosierdzie Boga, a wy teraz to Serce użyć chcecie jako narzędzie do odsunięcia Mnie od Mojego tronu. Nie samym Sercem rządzi człowiek sprawiedliwy, ale i mądrością, której skarbnicą jest jego głowa. Dlaczego więc Bóg samym Sercem miałby władzę sprawować? Powiadam wam, dzieci Moje, pełnijcie Wolę Moją, a nie poginiecie. Co nie jest Moją Wolą, przeciwko Mnie jest skierowany i szkodę temu państwu przyniesie. Ja wam nie każę myśleć, co począć. Ja wam to mówię prostymi słowami. Lud prosty te słowa rozumie, uczeni szukają prawdy w połączeniu z własną pychą i to jest ich zguba i zguba szykowana na owce Moje. Słuchajcie głosu Mojego, bo pokazuje wam, czego pragnę.

 

Napisz jeszcze, że kocham Polskę, choć Mnie zapomniała, ale dla Matki Mojej okazuje jej tyle cierpliwości i daję znaki, których ona nie może nie dostrzec. Słuchajcie Mojego wołania, bo, dzieci Moje, beze Mnie poginiecie. Wciąż jesteście nieliczni. Kochacie Mnie bardzo i dla was również okazuje Moje Miłosierdzie temu krajowi, ale módlcie się gorąco i nie poprzestawajcie, bo wielka jest walka o Moje Królestwo.

 

Ja zwyciężę, ale czy wy zwyciężycie razem ze Mną, czy będziecie w armii pokonanych i strąconych do czeluści [PIEKŁO], to już od was zależy. Ja wam dałem wolną wolę i choć Serce Moje krwawi z boleści na samą myśl o waszym zatraceniu, wolę waszą uszanuję. 

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...