Aktualności

2022-11-24 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. DROGA MISTYCZENGO CIAŁA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Kiedy zbliżam się do kresu Mojej ziemskiej wzgardy, przybliżam się do Mojego tryumfu. Choć w oczach świata umarłem, w prawdzie Mojej wiecznej nieśmiertelności jedynie śpię, oddając Bogu ciało ludzkie i przyjmując ciało Boskie – uwielbione. Pogrzeb Boskiego Króla to nie koniec, ale tylko przygotowanie do największego cudu objawionego ludzkości, do Zmartwychwstania.

 

Musicie właściwie pojmować czasy i sprawy. Mój grób jest miejscem wylewania łez przez świętych przez wzgląd na pamięć o Moich cierpieniach. Patrząc na Moje ciało i ilość zadanych mu ran, płaczesz, bo kochasz Moje ciało. Moja Matka nie płacze jednak bezowocnie. Jej łzy obmywają Moje rany. Jej miłość obmywa Moje ciało i czyni gotowym na przyjęcie łaski z Nieba. Cud Mojego Zmartwychwstania wskrzesi z martwych Moje ciało, ale również przemieni je w ciało doskonałe i zupełnie nowe, odnowione na sposób Boski. Jednak zanim otrzymałem odnowione ciało, pozwoliłem je oczyścić.

 

Droga Mojego Mistycznego Ciała jest taka sama. Aby zostało wskrzeszone przez Mego Ducha, najpierw musi zostać opłakane dla swoich ran i oczyszczone łzami świętych. Dopiero wówczas będzie złożone w grobie i wskrzeszone po trzech dniach. Jego piękno i blask będzie wówczas pięknem i blaskiem prawdziwie Boskim. Pamiętaj o tym, kto najbardziej ukochał to Ciało. Pozwól Mojej Matce wziąć je w ramiona i przygotować do cudu, jaki pragnę mu dać. Bądźcie blisko Maryi. Przyglądajcie się Jej miłości i naśladujcie Jej czyny. A kiedy opłaczecie Moje Ciało i oczyścicie je łzami, czekajcie z wiarą na cud Zmartwychwstania. Obiecałem wam, że po trzech dniach zmartwychwstanę.

 

Zmartwychwstałem jako Głowa Mojego Mistycznego Ciała, ale ono wciąż czeka na swoje zmartwychwstanie. Czekajcie i wy. Bądźcie gotowi na spotkanie z Moimi posłańcami. Pragnijcie otrzymać Moje Ciało tak, jak pragnęła Go Magdalena (Zob. J 20, 11-15). Płaczcie z tęsknoty, a zobaczycie Moją chwałę. Wszystko zostało wam objawione w tajemnicy Mojej Męki, śmierci i Zmartwychwstania. Czuwajcie i nie lękajcie się, bo Ja jestem z wami. Kiedy przyjdę, nie będę wzgardzonym i poranionym Chrystusem, ale ukażę wam Moją chwałę i władzę, jaką dał Mi Ojciec. Bądźcie wówczas gotowi na przyjęcie Mnie, aby poranek Mojego Zmartwychwstania był dla was dniem błogosławionym, w którym spotkacie się ze Mną twarzą w twarz i kiedy wezwę was po imieniu. W tym dniu zawołam jako Król całego świata, do narodów, które będą godne. W tym błogosławionym dniu Judasz będzie już pogrzebany i Moja łaska na niego nie spłynie. Czuwajcie i módlcie się, abyście wytrwali pod Krzyżem i ujrzeli Moją prawdziwą chwałę. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...