Aktualności

2022-11-11 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. CHWAŁA ZIEMSKA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Patrz na Moje cierpienia i naucz się pokory. Pokora pokonuje pychę, a pycha to szatan. Aby zdobyć to, co najwyższe, musisz przyjąć to, co najniższe. W ten sposób udowodnisz Mi, że zasługujesz na to, co najwyższe i masz dość pokory, aby to przyjąć. Im większa nagroda, tym większej pokory potrzebujesz, aby ją przyjąć. Ja, jako Król wszystkiego, cokolwiek istniało, istnieje i istnieć będzie, zapragnąłem was nauczyć pokory, stając się w oczach świata śmieciem, szaleńcem o niebezpiecznych fantazjach. Mój Majestat pokryła kpina. Moja wielka cierpliwość powinna dać wam lekcję pokory, jakiej nie znacie.

 

Odpowiadałem na pytania Piłata, aby wypełniły się pisma i aby dać wam światło o Moim posłaniu i waszej przyszłej drodze. Zostałem wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłem się nosić miano Króla i jako Król wjechać do Jerozolimy. Odebrałem cześć i chwałę ziemską, aby ofiarować ją za cześć i chwałę Boską. Królestwo Moje bowiem nie wywodzi się z tego świata ani do niego nie należy. Pochodzi z wysoka i tam zdąża. Gdybym zachował Moją koronę na Ziemi, nie wskazałbym wam drogi do Nieba ani was do niego nie przywiódł. Bramy Nieba otworzyła Moja Krew, Krew Króla i najwyższego Kapłana. Moja Krew wytrysnęła więc na chwałę Bożą, aby oddać cześć Mojemu Ojcu w Niebie. Gdybym nie wyrzekł się Mojej chwały na Ziemi, nie zaprowadziłbym was do Nieba i nie objawił Mojego Królestwa.

 

Bez krzyża nie ma chwały Syna Bożego. Pragnąłem więc z całego Serca ukryć Moją godność pod szatą cierpienia i upokorzenia, aby dostrzec ją mogli tylko ci, którzy będą szukać Boga Prawdy, a nie bożka świetności, pomyślności i dobrobytu. Mówię wam jednak wyraźnie, kiedy świat Mnie pyta o Moje pochodzenie i o Moją władzę: Tak, jestem Królem, który króluje nad wami wszystkimi. Jestem Prawdą, którą objawiam, dając wam świadectwo własnej Krwi na to, że pochodzę od Prawdy i sam nią jestem. Nie ma innej Prawdy i nigdy nie będzie innej Prawdy ani innego Króla, który przyniesie ludzkości Prawdę. Jestem jedynym Królem, który zbawia. Jedynym Królem, który mając moc wymierzyć śmierć tym, którzy Go obrażają, podnosi berło swojego miłosierdzia**, oszczędzając wasze życie i ratując was od wiecznej zagłady. Po za Mną nie ma Prawdy, bo tylko Ja świadczę o Prawdzie i oddaję swoje życie na dowód dla świata. Oddaję Moje życie wam, Moim poddanym, abyście mieli je na wieki we Mnie i ze Mną. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

** Pan Jezus w tym zdaniu nawiązuje do Księgi Estery, kiedy król perski Aswerus podnosi swe berło, ułaskawiając królową Esterę, która wchodzi przed oblicze króla bez wezwania, za co należy się jej kara śmierci.

 

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...