Aktualności

2022-11-12 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. BERŁO SPRAWIEDLIWOŚCI

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Jestem twoim Bogiem. Małżonkiem, który przyjął Krzyż Zbawienia. Królem, który zmienił swe berło na Krzyż. Moja władza nad duszami objawia się właśnie w Krzyżu. Krzyż jest berłem Mojej sprawiedliwości. To On zjednuje Zbawienie grzesznikom i spłaca ich długi. Dla tych, którzy przed nim upadają, zjednuje łaskę. Dla odrzucających Krzyż jest berłem sprawiedliwości, które wyznacza im sprawiedliwy los. Ja sam upadałem przed Krzyżem, ukazując wam jego potęgę i zasługę. Krzyż bowiem nie jest drzewem, ale Wolą Mojego Ojca, przed którą skłaniam głowę. Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością Mojego Ojca, którą szanuję i czczę. Kiedy staniecie przede Mną w Dniu Sądu, berło, które zajaśnieje w Mojej prawicy, będzie tym samym, po które sięgnąłem w Mojej bolesnej godzinie. Jak Moja ukrzyżowana postać skrywa Moją potęgę i godność, tak Krzyż skrywa swoją moc i władzę nad całym światem widzialnym i niewidzialnym. Gdy Go wznoszę, Piekło drży i czeźnie. Krzyż w ręku kapłana staje się jego siłą do walki z całym światem zła i znakiem jego władzy nad duszami. W Krzyżu ukryta jest więc wielka godność i moc jego Króla, który w nim, przez niego i z niego sądził będzie świat.

 

Nie odrzucaj więc Krzyża, który ci daję, bo jest on twoim przyszłym berłem królewskiej władzy, którą pragnę z tobą dzielić w Niebie. Zobacz w nim to, co Ja w nim ujrzałem. Wierz mocno, że obraz świata przekłamuje obraz Boga i odwraca go. Zobacz w Krzyżu jego chwałę i moc. W twoim cierpieniu ujrzysz zaszczyt przyszłej władzy i odpowiedzialności. Dając ci Krzyż, wkładam berło do twojej ręki, aby poprzez ciebie władać duszami i przyprowadzić je do Mojego Ojca. Nie ma większej władzy nad tą, która rozkazuje duszy żyć wiecznie, a zło ucisza i paraliżuje. Czy nie tego pragniesz? Czy nie pragniesz Króla, który ocali dusze, a zło zamknie na wieki w Piekle? Przyjmij więc Krzyż tak, jak Ja go przyjąłem, jako powołanie i zaszczyt dany Mi od Ojca. Przyjmij niewolę, aby zdobyć władzę na wieki. Poddaj się cierpieniu, aby pogrążyć zło. Przyjmując i wypełniając Moją Wolę, przybliżasz czas tryumfu Krzyża, bo jeśli zwyciężysz poprzez niego, powiększasz jego władzę na Ziemi, a tym samym Moją władzę na Ziemi. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...