Aktualności

2020-03-06 10:30

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRÓL EUCHARYSTYCZNY. W Komunii z Duchem Świętym

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Córko, twój Bóg mówi do twego serca. Otwórz je. Napełniam cię rozkoszą Mojego Ducha, abyś poznała, że Ja, Bóg jestem niezmienny i czego pragnę, to uczynić cię również niezmienną, stałą w miłości. Ofiara twoja ma sprawić, że staniesz się wierną jak Ja i stałą na wieczność. Jednak ty rozpocznij już tu i już teraz być rozkoszą dla Mnie. Czyń to, pielęgnując w sobie każdą Komunię świętą.

 

Moje Ciało i Moja Krew rozchodzą się po twoim ciele i z nim łączą. Wchłaniasz Mnie poprzez twoją miłość, a Ja staję się twoim pokarmem. Pragnę tego samego od ciebie. Twoje ciało i twoja krew muszą być pokarmem dla Mnie. Używaj więc twego życia tak, aby obcowało miłością, owocami pełnymi, dojrzałymi i słodkimi w Moich ustach. Będę zadowolony, kiedy dbać będziesz o każdy owoc, podpatrując jego wzrost, aby był dość dojrzały dla twego Boga.

 

Pamiętaj – ofiarą jest Ciało, które staje się pokarmem, ale Duch, którego daję ci w świętej Komunii nie ginie, nie rozkłada się w twojej krwi, ale żyje wiecznie. Duch, którego ci daję poprzez udział w świętej Komunii, jest twoją własnością na zawsze. Duch Mój żyje w tobie przez cały czas. On jest życiem twojej duszy i siłą twojego ciała, siłą do składania nieprzerwanej ofiary. Tak i dusza twoja ma być miejscem twojego życia, spoczynku i rozkoszy. Dajesz Mi tę rozkosz, rozmyślając o Mnie i zwracając się do Mnie w swoich myślach w ciągu swego życia. Oczekuję adoracji po przyjęciu Mojego Ciała, ale oczekuję również adoracji po przyjęciu Mojego Ducha. 

 

Duch ten, którym cię wypełniam, nigdy nie obumiera i nigdy nie znika, jest w tobie, dopóki wolna jesteś od ciężkiego grzechu [ŚMIERTELNEGO]. Grzech ten zabija Ducha. A więc, córko, pamiętaj, że trwamy w miłości nieprzerwanie, a twoja adoracja objąć winna całe twoje życie i każdą chwilę, ponieważ Ja, Bóg, na zawsze trwam w twojej duszy i oczekuję stałego uwielbienia. Nie jest ono modlitwą słowną ani umysłem opróżnionym ze spraw doczesnych, adoracja Mnie w tobie jest stałym miłosnym złączeniem, w którym ty działasz ze Mną i poprzeze Mnie. Tym jest adoracja, oddawaniem czci Mojej stałej obecności w tobie poprzez pamiętanie o niej. Nigdy, przenigdy nie jesteś sama, bo Ja, Bóg, trwam w tobie Duchem i siłą Mojej obecności powiększam i umacniam w każdej Komunii świętej, którą przyjmujesz, a także poprzez twoją stałą adorację, która zachęca Mnie i prowokuje do jeszcze silniejszego zjednoczenia się z tobą. Kocham cię, dziecko, i z tej miłości rodzi się pragnienie posiadania twojej duszy w tak silnej więzi, aby stała się już na Ziemi Moim posiadaniem i Moim dziedzictwem. To twoje przeznaczenie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...