Aktualności

2020-03-06 10:28

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRÓL EUCHARYSTYCZNY. Moc i Ofiara Krwi Chrystusa

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Lekarstwem na bardzo wiele dolegliwości fizycznych i duchowych jest uświadamianie sobie Mojej obecności w duszy i ciele i uwielbienie jej. Po Komunii świętej Moje Ciało i Moja Krew znajduje się w waszym ciele. Moja Krew łączy się z waszą krwią i krąży po całym ciele. Macie w sobie Najwyższe Dobro, Źródło Życia Wiecznego, Uświęcającą Siłę, której kropla zbawia i uzdrawia miliony dusz. Moc Mojej Krwi jest dla was nie do wyobrażenia. Wszystko, co udaje wam się uzyskać od Mojego Wszechmogącego Ojca, uzyskujecie dzięki tej Krwi, na mocy której zostały wam otwarte bramy Nieba i łaski Nieba. Każda prośba, jest prośbą o Moją Krew, bo to ona wyprosiła wam wszystko.

 

Moje dzieci, wasze winy zostały obmyte, wasze długi spłacone, ale również wszystkie dobrodziejstwa, o które prosicie Mojego Ojca, musiały być dla was kupione. Kto inny mógłby za nie zapłacić jeśli nie Ja? Moja Ofiara jest nieskończona i nie wyczerpywalna. Jej zasługa trwa na wieki i na wieki możecie czerpać z tego źródła, które zostało dla was otwarte. Bądźcie więc świadomi, przyjmując Mnie w Komunii świętej, Kto w was przebywa i jaka jest moc Jego obecności. Podczas każdej Mszy świętej znajdujecie się pod Moim krzyżem. Z tego krzyża płyną na was strumienie Mojej drogocennej Krwi. Kto pod tym krzyżem stanie i z uwielbieniem będzie tej Krwi oczekiwał, uzyska przebłaganie mocą tej świętej Krwi.

 

Moja Krew jest obecna faktycznie podczas każdej Ofiary Mszy świętej, ale ofiara Moja dokonuje się w sposób niematerialny. To oznacza, że prawdziwie cierpię, ale w wymiarze ponadludzkim. Krew, którą spożywa kapłan, jest materialna, ale nie spływa ona z Moich Ran w sposób materialny, materializuje się dopiero dla was, abyście prawdziwie mogli ją spożyć.

 

Moja prawdziwa Krew jest w Moim Ciele, które otrzymuje każdy wierny. Spożywanie Mojej Krwi z kielicha winno być wyłącznym przywilejem kapłana, ponieważ nie chodzi tu tyle o spożycie Mojej Krwi, ale o wymiar Ofiary, o tę czystą, przelaną Krew, która jest Odkupieniem. Krew tę ofiarowuję kapłanowi bezpośrednio z Moich Ran, aby poprzez jego duszę ofiarować ją Ojcu. Jest to część ofiary kapłana, on użycza Mi swojej duszy, aby ta Krew prosto z krzyża przelała się najpierw przez jego duszę, uświęcając ją, do jego świętej posługi. Dopiero przez duszę kapłana ofiarowana jest Ojcu. On ją dla Mnie przyjmuje w imieniu całej ludzkości. On ją bierze na siebie, aby później rozdzielać jej zasługi pośród wiernych. Inny jest cel tego obrzędu niż tylko spożycie, dlatego błędem jest rozdawanie tej konsekrowanej Krwi między wiernych, ponieważ jej zasługa nie jest wykorzystywana do końca. Ja chcę rozdawać Moje dary poprzez kapłanów, chcę od nich i przez nich dokonywać tę Ofiarę. Człowiek świecki przyjmuje tę świętą Krew bez świadomości jej mocy, nie ofiarowuje jej Ojcu i nie pomnaża jej mocy swoją ofiarą. To wyłącznie przywilej kapłana. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...