Aktualności

2020-03-06 10:26

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRÓL EUCHARYSTYCZNY. Krew Boga jest Zbawieniem

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: W Niebie Krew istnieje jako niebieska i wieczna relikwia, jako łaska, jako nieskończona zasługa, jako okup za dusze, jako miłość, jako dowód miłości do dusz i jako ich ratunek. W Niebie każda kropla Mojej Krwi jest nieustannie adorowana przez dusze, które dzięki tej Krwi zostały zbawione. Moi aniołowie uwielbiają ją śpiewem. Ta Krew, którą przelałem wprost na brudną od grzechu ziemię, przelewam wciąż na brudne od grzechu dusze. Krew Moja jest wieczna, nigdy nie przestaje was zbawiać, nigdy nie wysycha w łasce i nigdy nie przestaje wylewać się za was.

 

Adorujcie Moją Krew na Ziemi, bo na Ziemi jest potężną zasługą, na Ziemi jej wielka świętość została nikczemnie splugawiona. Wynagradzajcie Mi to nabożeństwem do Mojej Krwi Przenajświętszej, bo w tej Krwi jest wasze Zbawienie, ratunek dla świata i całej ludzkości. Nie ma większego skarbu na ziemi jako Moja Krew. Przyzywajcie tej Krwi, na tę Krew powołujcie się przed waszym Ojcem, na tę Krew wspominajcie w waszym utrapieniu, tej Krwi pragnijcie dla swoich dusz. Jedna kropla tej Najświętszej Krwi dla duszy jest warta więcej niż wszystkie wyrzeczenia, umartwienia, posty i modlitwy.

 

Moja Krew jest Zbawieniem. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, a osiągniecie szczęście wieczne. Nie może być potępiona dusza, na której widnieje ta Krew. Ta dusza przynależy do Mnie, ponieważ posiada cząstkę Mnie, posiada już nieskończoność. W takiej duszy mam upodobanie. Moja Krew ma moc zwyciężyć każdą moc, uciekajcie się w modlitwach do tej Krwi, wspominajcie na nią codziennie, niech was skropi Moja Krew, abyście byli zbawieni. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...