Aktualności

2020-03-06 10:24

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRÓL EUCHARYSTYCZNY. Akt miłości Boga i człowieka

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Chcę pouczyć cię jeszcze, że kiedy przychodzę do ciebie [w Komunii świętej], wypełniam twoją duszę bez końca. Jesteś wówczas połączona ze Mną. Chcę abyś wiedziała, że to jest akt naszego wiecznego połączenia, kiedy ty przyjmujesz Mnie w swojej duszy i oddajesz Mi ją w Moje posiadanie. Kiedy nie stawiasz Mi żadnego oporu, mogę posługiwać się tobą. Dziecko, oddajesz Mi siebie całkowicie, zdając się całkowicie na Moją Wolę i zgadzając się z nią, zawierzając Mi bez końca.

 

Posłuchaj, to jest akt twojego pełnego poddania się Mi, kiedy Ja przychodzę do ciebie w Komunii świętej. To, w jakim stopniu zawładnę tobą, zależy od stopnia twojego oddania się Mnie. Bo i Ja oddaję się tobie w twoje posiadanie. Czyż nie przychodzę do twojej duszy, aby w niej mieszkać? Czyż nie umniejszam się do postaci małego chleba, abyś mogła Mnie przyjąć? Dziecko, Bóg oddaje się tobie jako święta Hostia, którą możesz uczcić i ukochać, ale również zprofanować. Ja oddaję się całkowicie bezbronny tobie i oczekuję, że i ty pozostaniesz całkowicie bezbronna i zależna ode Mnie.

 

Miej do Mnie pełne zaufanie. Nie pozostawiaj sobie nic, kiedy Ja przychodzę. To jest moment, w którym Ja okazuję ci Moją największą miłość do ciebie, i moment, w którym oczekuję od ciebie największej miłości. Padnij na kolana i miłuj Mnie całą duszą, bo o to Ja biorę sobie ciebie, dziecko, w posiadanie. Otwórz się całkowicie na Moją łaskę, bo nie ma granic Moje miłosierdzie w tej chwili, kiedy ty otwierasz się na Mnie, duszo.

 

To Ja oddaję się tobie, ale i ty powinnaś oddać się Mnie. Wówczas dopiero ten akt miłości jest spełniony w doskonały sposób, kiedy pozwalasz Mi działać w tobie, jak Ja tego pragnę i składasz się na Moim ołtarzu całkowicie oddana Mojej Woli i oczekująca na Moje rozkazy. Posiadam cię wówczas i mogę cię używać według Mojej Woli. Ale ty musisz być Moją ofiarą. Tak jak Ja stałem się Ofiarą dla człowieka, tak ty stając się ofiarą dla Boga, zadośćuczynisz wszelkiej ludzkiej niesprawiedliwości i niewdzięczności. Kiedy Bóg i człowiek łączą swoją ofiarę, wówczas ten akt miłości Boga i człowieka jest pełny. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...