Aktualności

2020-03-06 10:38

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. GŁOWA KOŚCIOŁA. Symbolika mistyczna drogi Czasów Ostatecznych

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Św. Jan Ewangelista: Pisz, Pan Jezus tłumaczył ci już, że słowa które do ciebie wypowiada, mają charakter bezpośredni i symboliczny zarazem. Duch Święty dał ci poznać wcześniej, jaki charakter ma ta symbolika. Kościół jest Oblubienicą Chrystusa. To Kościół święty jest Jego Ciałem, On zaś Głową, tak jak w małżeństwie można powiedzieć, że jego głową jest mąż, a ciałem żona, lub jeśli wolicie, oblubieniec i oblubienica. Chrystus zaślubiając swój Kościół, poniósł za niego Najwyższą Ofiarę Miłości. Spłacił dług swojej Oblubienicy swojemu Ojcu Niebieskiemu i w ten sposób uczynił świętym, pięknym i czystym w oczach Boga. Tak jak Bóg objawia się jako Wszechmoc wszechobecna i wieczna, może również objawić się jako Bóg w tajemnicy Eucharystii, gdzie udziela się nie tylko całemu Kościołowi, jako swojej Małżonce, ale również każdej pragnącej i przyjmującej Go duszy.

 

Kościół jest Małżonką Chrystusa od zawsze i na zawsze. Kościół został wprawdzie ustanowiony dopiero poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu, jednak są to prawdy uregulowane czasem tylko po to, aby człowiek który nie pojmuje natury Boga wiecznego i nieskończonego, mógł je poniekąd pojąć. Jeśli więc Kościół jest Oblubienicą Chrystusa od zawsze i na zawsze, to samo tyczy się każdej duszy, która jest powołana do życia w Nim i poprzez Niego. Jednak w przypadku poszczególnych dusz dochodzi tu kwestia woli człowieka, jednostkowej postawy, która może to Boże zaproszenie – przeznaczenie i jedyne w swoim rodzaju Boskie oświadczyny odrzucić.

 

Zapisz więc dalej, Kościół święty, mimo że jest odwieczną Oblubienicą Najwyższego, za którą wydał sam siebie na śmierć krzyżową, zostawił jej swoje największe skarby, swoją Matkę, swoją łaskę i swojego Ducha w świętych Sakramentach, a także samego siebie w wiecznej i nieprzerwanej Ofierze Eucharystii, został poddany ciężkiej próbie. Jego bramy zostały otwarte i w jego szeregi weszli ukryci bezcześciciele Najświętszej Eucharystii. Oblubienica została wydana na pastwę złego ducha, który jest jej największym wrogiem, który pewien, że zajęła jego miejsce przy Bogu, co zresztą jest prawdą, pragnie za wszelką cenę udowodnić Bogu, że Oblubienica nie jest wcale lepsza od niego i mimo powierzonych [jej] skarbów opuści Go, porzuci dla uciech świata, które znajdzie u innego króla, króla ciemności, który posiadł świat i wszelkie jego przyjemności.

 

Oblubienica jest wydana na pastę szatana i toczy z nim walkę wewnętrzną, umacniając się Bożą opieką i Boską obecnością. Kościół nie zostanie zniszczony, ponieważ Chrystus nie może być zwyciężony przez złego ducha, który już raz został zwyciężony. Szatan może jednak pokaleczyć jego Ciało, powyrywać jego członki, żerując na częściach tego świętego Ciała, czyli na członkach Mistycznego Ciała Chrystusa. Nienawidzi go tym więcej, że samego Chrystusa, Głowy Kościoła świętego, dosięgnąć nie może. Kościół jednak został uświęcony Krwią samego Boga i Ofiara ta trwa dopóty, dopóki odprawiana jest Msza święta. Tak więc Kościół odrodzi się na nowo, używając mocy samego Boga i poświęcając się Bogu w ofierze, tak jak poświęciła się jego Głowa, aby razem ponieść cierpienie i przelać świętą Krew. Ciało Boga musi być jednak samemu Bogu posłuszne i uległe. Bóg będzie je doświadczał, aż się tak stanie. Jeśli wydał je na pastę wroga, to nie dlatego, aby o nie nie dbał, ale po to, aby jeszcze bardziej zjednoczyć je ze sobą. Kościół jednak jako Oblubienica, Małżonka Chrystusa, nie może się od niego odłączyć, ponieważ został przez niego zaślubiony, a więc jest to więź wieczna i nierozerwalna.

 

Jezus przychodząc do ciebie w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, przychodzi zarazem do swojego Kościoła i do każdej duszy. Twoją posługę można rozumieć bezpośrednio, aby dostrzec ogromną miłość Boga do grzesznika lub w sposób symboliczny, a więc dostrzegając przesłanie Boga kierowane do swojej Oblubienicy, jaką jest dusza ludzka, lub szerzej, jaką jest Kościół święty. To jest jedna tajemnica, może być jednak postrzegana wąsko lub szeroko i od tego, jak się ją odczytuje, zależy rozumienie tych tekstów. Ci, którzy postrzegają tę łaskę jako mowę Boga do ciebie jednej, są w istocie bardzo tym ograniczeni, ponieważ nie dostrzegają, że mowa ta jest kierowana do ich własnej duszy. Ci, którzy postrzegają mowę Boga jako wyznanie Boże kierowane do ich własnej duszy, są już bliżej prawdy i z tego powodu czerpią wielość łask. Ci jednak, którzy dostrzegali w tym dziele mowę Boga kierowaną do Jego Oblubienicy, jaką jest Kościół święty, znajdują się w samym skarbcu Bożych łask.

 

Dusza twoja, tak jak i Kościół święty, została poświęcona Bogu, jednak poddana próbie i wydana na pastę szatana, aby mógł ją zwodzić i dręczyć, i użyć wszystkich sobie możliwych środków dla uwiedzenia cię i zawładnięcia twoją wolą i miłością, którą najwyższy wlał do twojego serca. Istota tej ofiary jest w bezgranicznej miłości Boga, który nawet własną Oblubienicę pozwala kusić i zwodzić, aby sama mogła wybrać swojego oblubieńca. Mowa Boga do ciebie jest mową Boga, który zdobył wreszcie swój upragniony skarb i chce się w nim teraz nacieszyć, chce ogromnego zadośćuczynienia poprzez miłość i zaufanie. Twoja droga jest drogą uwielbienia Boga poprzez ofiarę miłości i miłość samą. Twoja droga jest drogą odrodzonego Kościoła, którym Bóg chce się cieszyć po czasie oczyszczenia.

 

Jesteś najmniejszym z członków świętego Kościoła i jako na tej najsłabszej jego części Bóg objawia swoją radość i szczęście z powodu odzyskania swojej oblubienicy. Zostałaś pozornie opuszczona i wydana na pastwę zła, abyś powodowana miłością, którą jest Bóg, który cię stworzył, porzuciła wszystkie podarki od rywala Boga Najwyższego, porzuciła wszystkie pragnienia, które jemu służą, i całkowicie wolna zwróciła się do swego jedynego Oblubieńca, jakim jest Jezus Chrystus, abyś zrezygnowała ze wszystkich skarbów świata, aby posiąść względy swego prawdziwego Oblubieńca. Miłość twojej duszy zwyciężyła świat i nieprzyjaciela, który nie mógł zniszczyć odwiecznego pragnienia wiecznej miłości, jakim obdarował cię Bóg, abyś nigdy nie mogła zaznać szczęścia poza Nim. Taką samą łaską zostały obdarzone inne dusze, choć nie wszystkie w tym samym stopniu. Jeśli Bóg zezwala na większą swobodę szatanowi względem duszy, tym samym obdarza duszę większym pragnieniem Prawdy.

 

Duch Święty obecny w Kościele katolickim jest tą Prawdą, która zwycięży ducha przyjemności i pychy. A stanie się to poprzez odnowę moralną dusz wezwanych przez Pana. Każda dusza musi sama dokonać tego wyboru, przeciąć wszystkie ograniczające ją więzy, którymi zły duch przywabił ją do siebie, aby ją zniszczyć, a potem w pełnej świadomości rzucić się w nieznane przestrzenie wiary i przyznać się do swego prawowitego Pana i Właściciela, jakim jest Bóg w Trójcy Jedyny. Czytajcie więc Słowa Boga z wielką uwagą i miłością, bo kto nie podda się Duchowi Bożemu, temu te prawdy nie będą objawione. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...