Aktualności

2020-03-06 10:35

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. GŁOWA KOŚCIOŁA. Pycha źródłem błędu w Kościele

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Człowiek służąc bardziej człowiekowi niż Bogu, popełnia takie błędy. Miejcie zawsze więcej uwagi w poddaniu się Mi, a unikniecie błędów, z których nie zdajecie sobie sprawy. Nie będę objaśniał wszystkim ludziom każdej Mojej tajemnicy. Wystarczy, że będziecie postępować zgodnie z odwiecznymi prawami Kościoła i wszystko będzie na swoim miejscu, a liturgia będzie posiadała swoją dawną moc. Wychodząc naprzeciw potrzebom i pragnieniom człowieka, Ofiara Mszy świętej, Sakramenty Kościoła są umniejszane, są zeświecczane, tracą na swojej mocy i wartości, ponieważ są odejmowane Bogu, a dostosowywane do człowieka, więc są umniejszane od percepcji Boga, do percepcji człowieka, a więc zmierzają od Wszechbytu do nicości, od Piękna do brzydoty, od Doskonałości do ułomności. Człowiek jest słaby i grzeszny, a Bóg Doskonały i Święty, a więc dostosowując Kościół i jego prawa do człowieka, automatycznie zbliżacie Kościół do grzeszności i słabości, a odejmujecie mu świętość i piękno. Nie wolno tego czynić.

 

To efekt wszechogarniającej pychy, jaka zapanowała w Moim Kościele. Człowiek zamiast uszanować prawo Kościoła i liturgię sprawowania Mszy świętej i Sakramentów świętych objawioną przez samego Stwórcę, zaczął sam „udoskonalać” tę przestrzeń po Bogu, tak jakby Bóg mógł stworzyć coś niedoskonałego, co Mu się nie bardzo podoba. Byłem zadowolony z liturgii, jaką sprawowano przez całe wieki, to skrajna pycha człowieka pchnęła go ku zmianom. Pycha jest domeną szatana. Gdzie jest pycha, tam jest szatan. Gdzie jest szatan, tam nie ma miłości i szacunku dla Boga.

 

Tak więc, Moja córko, nie wszystkie błędy w Kościele zostały wprowadzone z rozmysłem. Część jest wynikiem zwykłej ludzkiej pychy. Kto wchodzi do Kościoła, nie mając na celu słuchania Moich przykazów, realizowania Mojego powołania, kto nie wchodzi do Kościoła jako nic, które chce tylko słuchać, czego pragnie jego Pan, kto nie wchodzi do niego jako sługa, ten nie może przynieść mu pożytku, bowiem nie może być dwóch panów w jednym przybytku i tak Moja pozycja jako Pana w Moim Kościele jest kwestionowana.

 

Oczywiście mogę powstrzymać błędy, objawiając się każdemu z osobna i pokazując błędy, jednak człowiek dostał dar wolnej woli, a zło też ma swoje prawa, i tak grzech i jego konsekwencje są obecne i rozpowszechniają się na całym świecie. Konsekwencją pychy jednego człowieka są czasem grzechy wielu pokoleń. Nie mogę stawać za każdym grzechem i tłumić jego konsekwencji, bo nie byłbym sprawiedliwy. Świat rządzi się swoimi prawami. Za swoje winy musi odpokutować. Za zatrzymanie łaski, musi zapłacić. Gdybym usuwał konsekwencje każdego grzechu, świat nie byłby wolny, nie byłby prawdziwy, ponieważ ludzie grzeszyliby bez ponoszenia za to konsekwencji. Również Kościół musi Mi zapłacić za tę pychę i płaci. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...