Aktualności

2020-03-06 10:34

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. GŁOWA KOŚCIOŁA. Czy Ja nie zostałem wyklęty przez ówczesnych „świętych” Izraela?

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, Kościół to nie tylko ludzie, Kościół to Sakramenty, Kościół to łaska i Prawo, ale Kościół to przede wszystkim Ja. To Ja jestem jego Głową, a więc Ja jestem jego Centrum, Ja jestem Winnym Krzewem, a wy Moimi latoroślami. Ja posiadam pełną władzę w Kościele, bo Ja go ustanowiłem dla chwały Mojego Ojca w Niebie. Moja córko, chciwość ludzi, ich przebiegłość i głupota, a przede wszystkim pycha doprowadziły do tego, że Kościół zdaje się zapominać o swoim Założycielu i Uświęcicielu. Jestem pomijany i odsuwany, odsuwany tak samo jak ty. Człowiek zdaje się sobie nieomylny, a przecież wszyscy, od chrzczonego dziecka wstępującego do Mojego Kościoła, aż po biskupów i kardynałów jesteście potomkami Adama i Ewy, skalanymi przez grzech pierworodny. Podlegacie nieustannym pokusom i atakom złego ducha. Dlatego decyzje Kościoła, który usuwa z centrum swoją Głowę, zaczynają tracić sens i przybierać formę wrogości wobec tych, którzy są żyzną ziemią dla Kościoła, tych w których łaska może zakorzenić i wydać owoc.

 

Bardzo Mnie to zasmuca, dlatego chcę ci powiedzieć, że Kościół cię kocha, córko, Ja jestem Kościołem wraz z Moimi członkami. Ale ani Ja sam bez Moich członków nie jestem Kościołem w pełni, ani Moje członki beze Mnie nie stanowią Kościoła, tak więc decyzje przez Kościół podjęte wbrew Mojej Woli nie są dla was obligatoryjne. Moje dzieci, dopuszczam na was te ciemności, owszem, jest to pokuta, ciężka pokuta, ponieważ poddaję udręce waszą miłość do Mnie i do wszystkiego, co należy do Mnie i w czym przejawiam się tu na Ziemi. Ta pokuta jednak jest oczyszczeniem nie tylko dla was, ale i dla wszystkich członków Mojego Ciała. Potrzebuję to Ciało oczyścić. Poddawajcie się więc Moim zabiegom, bo są to zabiegi konieczne i choć bolesne, pamiętajcie o ich charakterze, są to zabiegi miłosne. Nie doświadczam tych, których nie ukocham szczególnie.

 

Ci, którzy niosą swoje prześladowanie i odrzucenie, zdają się sami sobie odrzuceni od Mojego Serca, tak jednak nie jest. Właśnie w Moim Sercu macie najpewniejsze i stałe schronienie, a Jego drzwi są dla was stale otwarte. Pokładajcie ufność w Moich słowach. Wiem, że słowa waszych pasterzy są rzadko obecnie Moimi słowami. Wiem, że wielu z nich zabrania wam słuchać Mojego głosu. Czynią to z powodu wielu fałszywych objawień,  z troski o wasze dusze, ale również ze strachu i nieznajomości Mojego głosu, bo kto zna Mój głos, rozpoznaje go w Moich uczniach, a kto tego głosu nie zna, nie rozpozna was i będzie was prześladował.

 

Moje dzieci, nie lękajcie się, bo czy Ja nie zostałem wyklęty przez ówczesnych „świętych” Izraela? Czy według ich obowiązującego prawa nie zostałem zhańbiony i z hańbą odrzucony w imię Boga? Przecież to oni właśnie byli sprawcami Mojej śmierci, to kapłani, Sanhedryn podjudził ludzi, aby wydali na Mnie wyrok, wyrok najokrutniejszy i najbardziej hańbiący. Moja córko, musicie uświadomić sobie, że kto zawisł na drzewie krzyża, ten uważany był za przeklętego wobec ludzi i wobec Boga. Ja, Syn Boży, zostałem przez tych niedowiarków przeklęty w imię Boże, wydali na Mnie wyrok w imieniu Mojego Ojca, który Mnie posłał na krzyż i w imieniu tego Ojca zostałem przeklęty. Czy teraz rozumiesz? Wasza droga nie różni się od Mojej drogi. Wasza droga prowadzi po Moich śladach.

 

Wasza droga wymaga heroicznego zaufania i tego zaufania od was żądam. Bójcie się Boga, a nie ludzi, bójcie się Mnie obrazić i nie wątpcie, czy o słuszną sprawę walczycie, kiedy klękacie pod groźbą wyklęcia. Dzieci, czy ten, kto przede Mną klęka, ma być wyklęty? Czy słuszne są te wyroki? Czy Mój Ojciec przychylił się do tego głosu i wyklenie was za to, że nie byliście posłuszni tym, którzy zabraniali oddawać Mi chwałę? Moje córki, Moi synowie, weźcie sobie do serca Moje słowa i rozważcie, jaka to by była wina, za którą miałbym was potępić? Czego się dopuściliście wobec Mnie, jakiej zbrodni, za którą miałbym usunąć was pośród Mojego ludu? Czy nie przebywam między wami podczas waszych modlitw? Czy nie czujecie Mojej opieki łaski? Czy nie odczuwacie Mojego Ducha, który was jednoczy, łączy i napełnia nadzieją?

 

Jestem pośród was. Nie odszedłem i nie zmuszą Mnie do tego decyzje przestraszonych pasterzy, którzy nie rozumieją, co się dzieje. Są przerażeni, ponieważ znaleźli się ci, którzy w Moje imię wznoszą światło oświetlające wszystkie błędy i niedomagania w Mojej świątyni. Gdyby wsłuchiwali się w Mój głos w osobie Mojego przedstawiciela na ziemi, nie mieliby tak zdumionych spojrzeń, ponieważ papież [Benedykt XVI] wskazuje tę samą drogę, o której was nauczam. Ponieważ jednak nie wsłuchują się w jego głos, Ja sam muszę was pouczać, Ja sam muszę wstawać przed wami aby was oświecać i dać wam siłę.

 

Pasterze Mojego Kościoła, mówię do was ze wszystkich stron! Przebudźcie się! Jestem nad wami w postaci Mojego najwyższego kapłana, jakiego ustanowiłem, aby was prowadził. Jestem pod wami w postaci Moich najmniejszych sług, dzieci Bożych, najuboższych, najmniejszych i najbardziej opuszczonych i mówię do was te same słowa! Przebudźcie się! Przychodzę do was, wchodząc w wasze szeregi i mówiąc również do waszych braci kapłanów, ale wy nadal nie słyszycie Mojego wołania. Jesteście zewsząd otoczeni Moją łaską i Moim głosem, który jest jeden i ten sam. Otwórzcie uszy, przestańcie się lękać. Ja jestem sprawiedliwością i wobec Mnie będziecie odpowiadać za nieposłuszeństwo Mojej Woli, Moim nakazom i Moim pragnieniom! To Ja was osądzę za nieposłuszeństwo i wówczas będziecie srogo żałować za waszą obojętność wobec Mojego Słowa.

 

Ponownie chcecie Mnie sądzić, ponownie chcecie Mnie skazać i ponownie Mam być ukrzyżowany i wykluczony spośród świętych Izraela. Bądźcie ostrożni, ostrzegam was, bądźcie bardzo rozważni, bo każdy z was zapłaci za swoją winę i za swój osąd. Nie będzie zbiorowego sądu i zbiorowej kary, nie, każdy stanie przede Mną nagi i ujrzy wszystkie konsekwencje swoich decyzji. Bójcie się Mnie prześladować, bo uczynię was współwinnymi Mojej śmierci. Bądźcie świadomi, że walcząc ze Mną, walczycie ze swoim Zbawicielem.

 

Zastanówcie się, zanim wypowiecie słowa, których nie da się już cofnąć. Zatrzymajcie się i módlcie, abyście nie postąpili wobec Mnie niegodziwie. Oświadczam wam, Moi synowie, że to Ja, wasz Pan, Jezus Chrystus, któremu przysięgliście wiernie służyć, mówię do was dziś poprzez te Orędzia. Nie zamykajcie waszych uszu. Powróćcie do nieskalanych wnętrz waszych serc, które ze łzami w oczach przysięgały Mi wierność, powróćcie do waszych młodzieńczych ideałów, modlitw odmawianych sercem, ducha bojaźni i męstwa.

 

Wzywam was, abyście bali się Mnie prześladować i nie zamykali Mi ust. Będę mówił, a jeśli głosu Mojego nie usłuchacie, kamienie mówić będą. Późno będzie wówczas, aby naprawić błędy, wynagrodzić zło i wyjednać sobie Moje przebaczenie i odpuszczenie win, kiedy spostrzeżecie, jak wielkie zło przeszło niepohamowane przez waszą tchórzliwość i bojaźń wobec ludzi. Nie każę wam bezrozumnie iść za każdym, kto mówi: „Jestem prorokiem”, nie, ale nakazuje wam wsłuchać się w Mój głos, rozpoznać go i podążyć za nim. Jeśli uderzacie w Moje dzieci, a ich cierpienia nie gaszą ich zapału, ale napełniają miłością i gorliwością, jakiemu Panu służą? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, z Kim walczycie, zakazując im czcić Mnie w Moim Kościele?

 

Jestem pośród was, Moi uczniowie, tak samo odsuwany, tak samo wzgardzony i poniżany. Nie odejdę. Kto może Mi nakazać, abym was porzucił? Kto może Mi zakazać, abym was błogosławił? Czas tego buntu przeminie, czas prześladowań przyniesie wiosnę w Moim Kościele. Jego piękno oświeci wszystkie dusze. Nie bójcie się podążać Moją drogą, bo jestem z wami po wszystkie czasy. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...