Aktualności

2020-04-15 09:54

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Świat nie zdoła zniszczyć prawdę

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Prześladowanie dla sprawiedliwości musi przychodzić przez wymierzanie niesprawiedliwości. Musicie przyjąć to, co jest niesprawiedliwe, aby sprawiedliwość mogła do was przyjść i abyście stali się jej dziedzicami.

 

Niesprawiedliwość jest gwałtem zadanym prawdzie. Nikt, kto jest sprawiedliwy, nie może czynić niesprawiedliwości i nikt, kto nie jest sprawiedliwy, nie może czynić sprawiedliwości. Zapamiętaj, prosząc – otrzymujesz. A czyniąc niesprawiedliwość – ponosisz tego konsekwencje. Zostaje ci odjęte.

 

Moje dziecko, ludzie nierozumni zadają gwałt prawdzie. Gdyby prawda była z tego świata, świat nie zwalczałby jej. Gdyby prawda była z tego świata, świat mógłby ją zniszczyć, ale prawda nie pochodzi z tego świata i nigdy nie zdoła zniszczyć jej żaden nieprzyjaciel. Choćby świat był potężny jak cały ocean, a prawda zdawała się drobna jak piórko unoszące się na wietrze, ona zawsze pozostanie ponad światem, bo nie ma nic ze świata i świat nie ma nic do niej. Zło może zniszczyć tylko to, co podlega jego władzy, zaś prawda nie podlega władzy szatana. Miłość jak ogień góruje nad wszystkim i nikt nie zdoła jej powstrzymać. Nie lękaj się więc, bo prawda zwycięży siłą i mocą miłości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...