Aktualności

2020-04-15 09:57

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Rozważanie tajemnicy Boga i wieczności

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Pamiętaj, aby budować w twojej duszy twierdzę ufności, a wówczas zdołasz wszystko przetrwać. Ja jestem niezmienny. Jeżeli prawdziwie trwasz we Mnie, ty również nie będziesz poddana zmianom, ale zachowasz stałość pośród zmieniającego się świata. Zakorzeń się tylko we Mnie, bo wszystko inne przerwie piętno czasu, który przychodzi, odbierając człowiekowi wszystko, co nie jest Mną. Pamiętaj, aby liczyć na wieczność i w niej pokładać nadzieję. Nie zdążysz zrealizować wszystkich swoich pragnień, a już przyjdzie czas umierania, dlatego zrezygnuj z nich już teraz i nigdy o nie nie walcz, bo nie są warte walki. Walki są warte tylko dobra wieczne, które pozwolę ci zatrzymać na wieki, a czas nie może ich dosięgnąć.

 

Czas nie ma mocy nad Bogiem ani nad Moim Sercem, ani nad Moim życiem, ani nad Moją miłością. Dlatego zapraszam cię do codziennego rozważania wieczności. Każda rzecz, której poświęcasz swój wysiłek, przyniesie ci w przyszłości pożytek lub nie, w zależności od tego, czy wykonujesz ją z miłością, czy nie. Rzeczy, które wykonujesz bez miłości, nie przynoszą ci plonu. Pamiętaj, buduj twoją wieczną przyszłość już teraz, pamiętając o intencjach czynów. Działaj zawsze z miłością, a codziennie będziesz bliżej Nieba i bliżej jego skarbów. Wszystko, czego nie doświadczysz na Ziemi, otrzymasz w Niebie. Nie smuć się z powodu nieposiadania tego, czego pragnie twoje serce. Wszystko to przynoszę ci w obfitości, a teraz uczyń z tego ofiarę. Potrzebuję wielu ofiar. Nie żałuj ich dla Mnie.

 

Moje dziecko, przymnożę ci wszelkich łask. Ufaj i proś, a będziesz zbawiona. Całe dzieło Zbawienia jest w Moim ręku. Człowiek musi tylko o nie poprosić i ufać, że je otrzyma. Staraj się dążyć do świętości, zdając się zupełnie na Mnie. Kiedy zapomnisz o sobie, zarówno o swoich dobrych cechach, jak i złych, wówczas będziesz wolna i będziesz mogła przylgnąć do Mnie całą swoją istotą. Chciałbym ukazać ci wiele, wiele tajemnic Mojego Bóstwa. Oddalaj się od siebie samej, aby Mnie poznać. Jestem tajemnicą, którą pragnę z tobą dzielić.

 

Rozmyślając o Mnie, zawsze doznasz ulgi, bo nie ma we Mnie nic złego, nic przykrego i nic pozbawionego nadziei. Przeciwnie. Jestem siłą miłości, która wszystkiemu nadaje sens. Rozmyślaj o Mnie. Kiedy odczuwasz silne pragnienie rozmyślania o sobie, niezależnie od tego, czy są to rzeczy dobre, czy przykre, myśl raczej o Mnie. A kiedy coś sprzeciwia się twojej woli, zastępuj twoje „ja chcę” i „ja nie chcę” słowami „Bóg chce”; „Bóg nie chce”. Proszę cię, Moja córko abyś więcej pociech szukała we Mnie. Znajdziesz je, pocieszając Mnie samego. Ja sam będę twoją pociechą. Pamiętaj, ile dla ciebie cierpiałem, i porównuj twoje cierpienia z Moimi. Kładź je na szali wraz z Moim krzyżem i zobacz twoje udręki oczyma Boga. Mało cię jeszcze doświadczam i kiedy zobaczysz Moje cierpienie, zapomnisz o własnym. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...