Aktualności

2020-03-13 16:45

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Niebezpieczeństwo szukania nadprzyrodzonych pociech i nadzwyczajnych łask

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” – Mt 10, 38.

Pan Jezus: Droga Boża nie jest samym zachwytem, nie może poszukiwać nadprzyrodzonych pociech w każdym dniu, ale nauczyć się kochać zwyczajnie, w czasie posuchy duchowej, w czasie zwyczajnych doświadczeń. Ja jestem obecny swoją mocą w życiu każdego człowieka, ale dowodem na to nie są nadprzyrodzone łaski, ale owoce życia duchowego, a więc wzrastanie w cnotach: miłości, wiary, nadziei, cierpliwości, pokory, rozwagi i ofiarności. Kto się zbyt łatwo zapala, ten zbyt łatwo gaśnie, nie jest gotowy na próby miłości, bez których żadna dusza nie może wzrastać. Pragnienie działania nadprzyrodzonego ducha, przyciąga ducha zła. Mnie przyciąga tylko poddanie się Mojej Woli. Nie czynię cudów dla cudów i nie mówię do dusz dla ich uciechy. To nie jest droga Boża.

 

Moja córko, szukając w wielu źródłach z łatwością można przyciągnąć coś nieczystego. Musicie przestać z taką żarliwą łapczywością badać wszystkie pogłoski o Moich łaskach. Wiele z nich to mistyfikacje, a wiele jest podyktowane działaniem złego ducha. Ja tak nie prowadzę dusz. Wy nudzicie się Moją drogą, więc trwając przy jednym przekazie, kiedy ten przestaje opływać samą słodyczą, a zaczyna kształtować duszę przy pomocy ostrzejszych narzędzi, porzucacie Moją drogę i szukacie innej, łatwiejszej. Moje wymagania są dla was nie atrakcyjny, chcecie mocnych wrażeń. To jest źródło waszych udręczeń. Nie szukacie Boga, ale atrakcji duchowych, które zapełnią pustkę, jaką jest brak miłości w waszych duszach.

 

Nie pragnijcie doświadczeń duchowych, ale miłości i Zbawienia. Poddajcie się Mojej Woli, abym mógł was doświadczać tak, jak zechcę. Tylko pragnąc, czego Ja pragnę, możecie uniknąć błędów. Taka jest Moja nauka. Jeśli obieracie Moją ścieżkę, trwajcie przy niej do końca. Szukając mniej wymagających dróg, szukacie poniekąd mniej wymagającego boga, bo Moja droga, każda Moja droga, w końcu napotyka krzyż. Nie da się go ominąć. Kto go nie pragnie, nie pragnie Mnie naśladować, a wy zamiast prosić Mnie o siłę, aby wejść na sam szczyt Golgoty, obchodzicie tę górę wielokrotnie, krążycie wkoło i nie możecie się uświęcić, bo droga, która nie prowadzi na krzyż, jest drogą próżną i złudną. Tylko wstępując na krzyż, możecie być pewni, że postępujecie Moją drogą, na której jestem obecny.

 

Fałszywa pobożność zawsze prowadzi do fałszywych łask. Musicie stanąć w prawdzie i uświadomić sobie, czym jest to, czego pragniecie, ponieważ Ja zawsze przychodzę z krzyżem i wybranie Mnie, zawsze oznacza wybranie cierpienia. Naturalnie, że przychodzę z miłością, która wynagradza wam wszystkie poniesione ofiary, ale kto usuwa krzyż, oddziela krzyż od miłości, ten zbacza z Mojej drogi i postępuje bardzo nierozważnie, bo miłość bez krzyża nie jest Moją. Ja zawsze jestem Miłością na krzyżu. Ta droga nigdy się nie zmieni. Nie łudźcie się, nie oszukujcie i nie szukajcie innego boga, Jezusa, który leczy, pociesza, zbawia. Ja jestem Jezusem, który zbawia. Tylko Bóg, który zbawia, jest Bogiem prawdziwym, a Bóg zbawia poprzez krzyż i na krzyżu.

 

Przyjdźcie więc do Mnie wszyscy którzy pragniecie Zbawienia, a obarczę was krzyżem. Kto będzie go niósł z uwielbieniem, będzie miał Mnie na swojej drodze jako wiernego Pomocnika i Przyjaciela. Dla tych, którzy podejmą się tego dzieła, będę sam podporą i pociechą, dla tych zaś, którzy wstępując na Golgotę, nie posiadają krzyża, mogę powiedzieć tylko słowa przestrogi: „Przyjacielu, po coś przyszedł? „. Kto nie cierpiał na Golgocie? Kto nie wylewał tam łez i nie konał z żałości? Tylko Moi kaci, dzieci, tylko ci, których przywiódł tam szatan, aby Mnie dręczyli, wyśmiewali i katowali w rozmaity sposób. Bójcie się więc postępować za Mną i nie brać na siebie Mojego jarzma, bo stajecie się w prosty sposób żerem dla złych mocy, które szukają, kogo by obciążyć swoją nienawiścią.

 

Krzyż jest oznaką przynależności do Pana krzyża. Krzyż chroni i strzeże przed błędnymi ścieżkami. Kto nie posiada krzyża, kto swój krzyż porzuci, porzuci swoje Zbawienie. Bądźcie bardzo rozważni i nie popadajcie w entuzjazm z powodu Moich łask, ale w zadumę i zatroskanie o stan własnej duszy. Dostępując łaski nawrócenia, musicie stać się o wiele sprytniejsi wobec złego ducha, bo jego atak na dusze, które porzucają jego drogę i jego królestwo, jest o wiele silniejszy i trwa ze wzmożoną wściekłością aż do chwili, kiedy dusza przestąpi próg śmierci i stanie się dla szatana nie do zdobycia. Jednak póki stąpacie po ziemi, bądźcie bardzo rozważni, bo ten smok przechytrzył już nie jedno święte serce. Powtarzajcie w swoich sercach: „Panie, cokolwiek na mnie przyjdzie, niech będzie Twoją Wolą, niech to będzie słodycz lub gorycz, ale niech Twoja, ale nie moja wola się stanie”.

 

Nie planujcie więc ani swoich pociech ani krzyży. Ja dostarczę wam jednego, i drugiego. Wy zaś całkowicie zdajcie się na Mnie i nie szukajcie swego. Oto Moje pouczenie na te czasy wielkiego niepokoju. Dla dusz niezakorzenionych w Prawdzie będzie to czas wielkiego cierpienia i rozdarcia. Przykujcie się do Mnie łańcuchami miłości, abyście nie stracili wiary. Błogosławię was wszystkich na te smutne czasy. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...