Aktualności

2020-04-15 09:51

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Nie jestem poznawalny przez zmysł, ale tylko przez wiarę

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, wiem, że zdaję ci się, że to czego możesz dotknąć, jest prawdziwe, a jednak tak nie jest. Ja jestem Prawdą, choć nie możesz Mnie zamknąć w obrazie, widoku, w doznaniu. Nie jestem rzeczywistością ziemską i nie jestem poznawalny przez zmysły, ale tylko przez wiarę. Czy chcesz wierzyć?

 

Posłuchaj Mnie więc. Zdaję ci się, że skoro nie możesz Mnie ujrzeć, dotknąć i doświadczyć za pomocą zmysłów, mogę być wytworem wyobraźni, ponieważ świat nauczył cię, że prawdziwe jest tylko to, czego doświadczyłaś zmysłami. Moja córko, zmysły służą ci do poznawania rzeczywistości ziemskiej i porozumiewania się na Ziemi. Nie stworzyłem ich dla poznawania Mnie. Przeciwnie, aby Mnie poznać, musisz je poskromić, musisz je unicestwić i upokorzyć, ponieważ są zbyt małe aby mogły Mnie dosięgnąć. Inaczej jest z twoim sercem. Twoje serce może wznieść się tak wysoko, na ile starczy mu miłości, a twój umysł może podążać w ślad za nim, jeśli tylko nie będzie próbował go zdominować.

 

Moje dziecko, poznaj więc że prawdziwe jest to, co niepoznawalne za pomocą zmysłów. Chciałbym, Moja córko, abyś pamiętała, obcując ze Mną, że objawiam się twojemu sercu, nie twoim oczom, objawiam się twojej duszy, nie powonieniu. Kiedy przemawiam, mówię do twojego serca, nie do uszu i kiedy cię dotykam, dotykam twojej duszy, nie ciała. Można powiedzieć, że dotykam ciała twojej duszy które istnieje po to, aby być doświadczony przez Boga w formie niewidzialnej dla ciała.

 

Moja córko, poddaj się Mojej Woli i niczego nie lękaj. Kiedy chcesz Mnie dotknąć, nie wytężaj wzroku, ale go usuń. Zrób Mi miejsce, abym mógł przyjść i wypełnić wszystko w tobie i dla ciebie. Chciałbym, abyś doświadczała Mnie z pewnością, że to Ja działam w tobie. Nie lękaj się. Musisz zrozumieć, że człowiek stwierdził, że wszystko, co nie jest widzialne, jest wytworem wyobraźni ludzkiej. W tej kłamliwej wierze zostałaś wychowana, przesiąkłaś tym kłamstwem i dlatego musisz wyzbyć się wszystkiego, w co uwierzyłaś, zanim przyszedłem i zburzyłem wszystkie twoje warownie.

 

Moje dziecko, człowiek nie jest tym, czym sądzi, że jest, ale tylko tym, czym go stworzyłem. Świat nie kończy się i nie zaczyna tam, gdzie kończy się i zaczyna jego myśl i poznanie. Uwierz Mi, że wyobraźnia ludzka nie dosięgnie Boga ani Go nie pozna. To może uczynić tylko serce które jest Go spragnione. Wzywam twoje serce na sam szczyt Mojej Boskości. Chcę, abyś Mnie podglądała, córko, abyś Mnie poznawała w Mojej Boskości, Mojej tajemnicy. Opiszesz światu Moje Serce namalujesz światu Boga, którego nie zna. Chcę się objawić jako Ten, który kocha, który kocha tak bardzo, że jest samą Miłością, a wszystko co czyni, jest miłością.

 

Chcę przekształcić cię w miłość. Nauczę cię miłości, abyś stając się samą miłością, zdolna była porozumiewać się ze Mną Moim językiem, bo jest to język miłości. Kiedy wypełnię cię po brzegi miłością, a stanie się to wówczas, kiedy opróżnisz swoją duszę ze wszystkiego, co nią nie jest, staniesz się podobna do Mnie, jako odbicie Mojej Istoty i zdolna będziesz połączyć się ze Mną tak ściśle, abyśmy stali się na wieki jedno. Odczujesz wówczas Moją Istotę tak dogłębnie, że zgubisz się we Mnie i żyć będziesz więcej Mną niż sobą.

 

Moja córko, nie staraj się więc Mnie doświadczyć, używając zmysłów, ale umartwiając je, aż do ich unicestwienia. Wtedy będziesz Mnie doświadczać i poznawać coraz wyraźniej. Zastępuj pragnienia miłością, potrzeby miłością, plany miłością, myśli miłością, słowa miłością i czynny miłością. Wówczas staniesz się zdolna mówić ze Mną i doświadczać Mnie w większej jeszcze bliskości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...