Aktualności

2020-04-15 09:56

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Nadrobić stracony czas

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Posłuchaj Mnie. Nie porównuj tego życia do życia przyszłego, bo zubażasz życie przyszłe. W Niebie miłość nie potrzebuje form wyrazu, bo po prostu jest. Jest od zawsze na zawsze. Wystarczy, że tu wejdziesz, będziesz spełniona we wszystkich twoich pragnieniach i doznasz niewypowiedzianego szczęścia. Módl się o Niebo dla tych, których kochasz, i nic więcej nie ma dla nich znaczenia. Twoja modlitwa i zasługa, kiedy zostanie pokazana duszy, dzięki której wstąpi ona do Nieba, będą wynagrodzone miłością i wdzięcznością tej duszy, do jakiej nie jest teraz zdolna.

 

Moja córko, gdybyś była zdolna kochać więcej, kochałabyś więcej, ale z powodu własnego nieszczęścia nie umiałaś porzucić siebie. Ukazuję ci tę prawdę, że życie „dla siebie” unieszczęśliwia duszę. Życie dla innych przynosi jej spokój i szczęście. Nie pragnę dręczyć twojej duszy. Wiem, że światło, którym ją oświecam, jest światłem bolesnym, ale ukazuję ci w pełni wartość życia. Życie poświęcone sprawom świata, nawet jeżeli zawiera pomoc doczesną, ale nie zawiera ofiary składanej Bogu i tak na nic się nie zda, bo życie bez Boga jest samym bólem i samą klęską od początku do końca. Opłakujesz stracone dni ale pragnę przynieść ci nadzieję. Podnoszę cię i stawiam na równe nogi. Nie będziesz więcej tego cierpieć.

 

Twoja ofiara została złożona. Nie ustawaj jednak w modlitwie. Miłość bez ofiary jest miłością bez wartości. Moja córko, ból, który dałem ci cierpieć, istotnie cierpią dusze pokutujące w Czyśćcu, ale ze świadomością, że nic już nie mogą zrobić i ich jedynym powołaniem jest cierpieć. Ty możesz zrobić bardzo wiele. Twój egoizm jest doskonałym materiałem dla zbudowania twierdzy wspaniałomyślności, w której bronić będziesz tych, których ci dałem, aby nie dosięgnął ich Mój sprawiedliwy gniew. Każdą chwilę, w której zabrakło miłości, zastąpisz nieustanną wspaniałomyślnością i miłosierdziem ponad wszystko. Posłuchaj, Mój doskonały plan przewidział wszystko to, co się wydarzyło. Składaj Mi więc ofiarę, bo twój ból kształtuje w tobie doskonałą ofiarę, jakiej pragnę. Teraz powstań i nie trać ani chwili. Cierpienie jest drwem, które ci daję, a miłość, z jaką je przyjmujesz, jest ogniem, który podpala drwa. Ty jesteś ofiarą złożoną na drwach. Składaj Mi twoją ofiarę. Niech nieustannie płonie. Potrzebuję jej. Dziękuj Mi za cierpienia, bo dzięki nim ten ogień nigdy nie gaśnie, a jego wartość poznasz dopiero w Niebie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...