Aktualności

2020-03-14 19:04

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. Kuszenie Pana Jezusa

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, czy i Ja nie byłem wystawiony na działanie złego ducha? Przypatrz się Mojej drodze. Ja, będąc Bogiem, a przyjmując ciało ludzkie, byłem poddany jak każdy człowiek jego kuszeniu. Pojawiał się przede Mną pod postacią różnorakich pokus i przyjmował postać dobra, aby dopiero rozpoznany, objawiał swą brzydotę. Zrozum, Moje 40 dni dla ciebie oznacza czas o wiele dłuższy, ale jest to niezbędny czas oczyszczenia, kiedy twoja dusza będzie wystawiona na liczne pokusy i cierpienia, na brak pociech i strawy duchowej. Przypatrz się, jak Ja cierpiałem głód i niedomagania, ale nie sięgałem po Moją moc, aby z niej skorzystać i zmienić Wolę Ojca. Pełniłem ją, okazując cierpliwość wobec wszystkich przeciwności. Twoja dusza potrzebuje nauczyć się wyraźnie rozpoznawać złego ducha. Wiem, że nie jest to miłe doświadczenie, ale inaczej nie nauczysz się go widzieć i rozpoznawać jego działania. Zły duch przyjmuje postać dobra. Aby cię zwieść, usiłuje skierować twoje działanie przeciwko sobie samej, wiedząc, że jesteś na nie najbardziej poddana. Zrozum, że nie powinnaś winić się za to, iż jesteś poddawana pokusie. Nie przestawaj ufać, że Bóg jest z tobą, módl się i oddalaj liczne pokusy. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...