Aktualności

2022-07-22 16:12

Zaproszenie do Boskiej przyjaźni. WZAJEMNE ODDANIE SIĘ

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Nasza przyjaźń nie polega na niczym, co pochodzi ze świata. Nie, świat nie zna przyjaźni. Przyjaźń jest wzajemnym oddaniem, które przynosi chwałę Bogu poprzez swoją wierność. W naszej relacji twoja wierność jest poddawana próbie. Czerp więc z Mojej wierności, aby wytrwać w wierze.

 

Przyjaźń nasza polega na wzajemnym oddaniu, które ujawnia się poprzez więź, jaką tworzymy. Zewnętrzna strona tej relacji nie jest tak ważna jak wewnętrzna. Interesuje Mnie twoje wnętrze. To tam zamieszkuję, w najgłębszej tajni twojej duszy. Stąd napełniam twoje serce darami i przekazuje ci słowa natchnione, aby oznajmić je światu.

 

Jestem obecny w twojej duszy w sposób prawdziwy i pewny. Dlatego pragnę, aby Moja obecność była przez ciebie dostrzegalna i czczona. Twoja droga do Nieba jest długa, ale już nigdy nie będziesz na niej sama. Ja jestem twoją rękojmią Zbawienia. We Mnie pokładaj nadzieję. Dopóki masz Mnie, twego Przyjaciela Boga, masz otwartą drogę do życia wiecznego, które pragnę z tobą dzielić już teraz i kontynuować w Niebie. Zaufaj Mi we wszystkim. Prowadzę cię małymi krokami, bo duże kroki nie są dobre dla wszystkich. Małe kroki gwarantują nam to, że inni pielgrzymi do Królestwa Niebieskiego nadążą za nami i pójdą za nami aż do upragnionego kresu doczesnego życia.

 

Ta przyjaźń, którą chcę cię obdarzyć, jest błogim pokojem duszy, która świadoma faktu, że nie jest już sama, nie lęka się więcej niczego. Wszystko jedno gdzie i dlaczego. Przyjaciel nie opuszcza przyjaciela. Ja jestem najwierniejszym Przyjacielem człowieka. Obiecuje ci życie wieczne i prowadzę cię do niego. Bardzo mocno uchwyć się Mnie, bo zmierzam tylko do Nieba. Nigdzie indziej nie pójdę. Stawiaj kroki wraz ze Mną. Jak dziecko uczy się chodzić, stając na stopach ojca, tak ty uchwyć się Mnie z pewnością dziecka i pozwól Mi cię prowadzić. Masz Mnie po swojej stronie. Będę cię zawsze bronił, niezależnie od tego, jaka jest twoja wina. Ja Przyjaciel, pozostaje wierny. Nie jestem oskarżycielem, ale Miłością. Zrobię wszystko, aby uszczęśliwić cię w Raju. Dam ci wszystko, aby twoja dusza stała się rozkoszą Jezusa. Masz we Mnie sprzymierzeńca we wszystkim, co służy chwale Boga.

 

Od tej chwili radź się Mnie we wszystkim. Odrzuć mądrość świata i wyrzeknij się złego ducha. Ja wypełnię wszystkie miejsca, które on pragnie posiadać. Nie, Ja zastępuje mu drogę. Wypchnij z twojego serca przywiązania, którymi on ma władze cię dręczyć. Kiedy Mi je wszystkie powierzysz, wyrzekając się złego ducha, Ja zdobędę te przestrzenie i zdobędę dla ciebie na powrót wolność dziecka Bożego. Daje ci siebie w Mojej mocy i sile, aby służyć Bogu w tobie. Weź Moją nieskończoną miłość i posil się na wieczność. Będę w tobie na wieczność wytryskującym Źródłem, z którego możesz pić do woli. Powtarzaj Mi tylko w chwilach słabości: „Daj mi się napić, bo słabnę”, Ja otworzę Mój zdrój dla ciebie. Przyjaciółko, oddaje ci się dziś w pełnej Mojej wierności. Będę kręgosłupem twojego słabego ciała, twojej słabej duszy, woli i wiary. Uśmiechnij się, córko, bo ofiaruję ci Moje skrzydła, aby podnosiły cię na duchu już zawsze. Oto dar Mojej przyjaźni, który pragnę rozdawać. Błogosławię cię. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...