Aktualności

2023-08-04 16:12

Zaproszenie do Boskiej przyjaźni. POGŁĘBIANIE PRZYJAŹNI POPRZEZ TRWANIE W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ I OBECNOŚCI BOŻEJ

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Jestem najwierniejszy. Zostanę z tobą przez całe życie. Będę zawsze najbliżej. Nie zawiodę cię. Nie opuszczę. Nie znudzę się tobą. Moja miłość jest twórcza. Wzrastając, pociąga cię za sobą. Chcę obdarzyć cię coraz hojniej. Im bardziej Mi zaufasz, tym więcej łaski otrzymasz. Zaufanie to twoja miara, którą Ja wypełniam. Dostaniesz tyle, aby zapełnić twoją miarę. Poprzez Moją przyjaźń, którą ci ofiarowałem, odczuwasz pokój w duszy i uczysz się coraz bardziej ufać. To prawda, że nigdy się nie gniewam.

 

To prawda, że nie ma człowieka na Ziemi, który jest tak wspaniałomyślny, że niezależnie od tego, co zrobisz, obdarowuje cię tym samym spojrzeniem i tym samym darem pocieszenia. To różni Mnie od ludzi. Jestem doskonale wierny niezależnie od twojej wierności. Jestem niezależny i niepoddany nikomu i niczemu. Tajemnicą Mojej wolności jest miłość, której mam dla ciebie nieprzebrane pokłady.

 

Moje dziecko, tak postępuję wobec każdego, kto trwa w łasce uświęcającej. To jest twoja odpowiedź na Moją przyjaźń. Prorocy Starego Testamentu nie otrzymali sakramentów, dlatego ich więź ze Mną miała mniej intymny charakter. Sposób, w jaki ich prowadziłem, był jednak ich miarą. Otrzymali najwięcej na miarę swoich czasów i możliwości. Twoja miara jest powiększona przez śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Inaczej postępuję z tobą, bo inaczej ci się oddaję. Należę do ciebie przez łaskę uświęcającą, która poprzez sakramenty jest ci udzielona i pomnożona. Nie idę przez twoje życie obok ciebie, ale z tobą i w tobie. Nie objawiam ci cudów Mojej obecności zewnętrznie, ale wewnętrznie, bo zamieszkuję twoje serce.

 

Łączy nas najsilniejsza więź, jaka może połączyć Boga z człowiekiem. Cała istota naszej przyjaźni polega na utrzymaniu i umacnianiu  jej przez trwanie nieprzerwane w łasce uświęcającej i na uświadomieniu sobie Mojej duchowej obecności w twoim sercu. Jedno i drugie jest łaską, której udzielam tym, którzy Mnie o nią proszą. Pomocą w pogłębianiu i utrwalaniu pamięci o naszej przyjaźni jet modlitewnik, który ci dałem, jako stałego towarzysza i przewodnika w twojej modlitwie. Jeżeli chcesz osiągnąć świętość i upodobnić się do Mnie, módl się codziennie, choćby przez chwilę, ale w pełnym zaangażowaniu serca i umysłu, wzywając Mnie i oddając się Mojej Woli. W ten sposób odpowiesz na Moją przyjaźń i będziesz ją pielęgnować w sobie jako Mój szczególny dar. Przyjaciele zawsze w końcu upodobniają się do siebie. Jak wiesz, Ja jestem niezmienny. (…). Ty otrzymasz wszystko, wszystkie owoce naszej przyjaźni. (…)

 

Twoja codzienna modlitwa do Mnie ma być więc przypomnieniem o naszej szczególnej więzi przyjaźni i umacnianiem jej przez wytrwałe zwracanie się do Mnie w każdych okolicznościach z pełnym zaufaniem. Im bardziej głęboka stanie się nasza przyjaźń, tym bardziej wewnętrzna. Uświadamiaj sobie Moją obecność w twoim sercu i na niej buduj własne szczęście. Niech twoja modlitwa do Mnie stanie się częścią twojego życia, a „modlitewnik”, który obdarzyłem szczególnym upodobaniem i łaską, towarzyszy ci zawsze i wszędzie, gdziekolwiek się udasz. Zabieraj go ze sobą, kiedy wyjeżdżasz. Niech będzie widzialnym znakiem naszej przyjaźni. Opasałem go łaskami i utworzyłem twoimi rękami z miłości do twojej duszy, aby ci ułatwić poznanie Mnie i trwanie w przyjaźni ze Mną. Przyjmij go jako Mój dar dla ciebie i ucz się Mnie. Poznawaj przez modlitwę. Błogosławię cię. Błogosławię wszystkich, którzy przyjmą Moje wezwanie do zawiązania szczególnej przyjaźni ze Mną. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...