Aktualności

2022-09-12 16:12

Kształtowanie świętych przez łaskę. SIŁA SAMSONA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Bóg Ojciec: Jestem Bogiem pomocy. Ręką wyciągniętą z Nieba. Jeżeli żądam, daję obfitość zdolności do realizacji Moich celów. Jeśli używasz twoich zdolności dla Mojej chwały, nie lękaj się. To jest twoja droga do Nieba. Jeśli jednak używasz Moich darów dla własnej chwały, a tym samym odwracasz się ode Mnie, usłyszysz przestrogę, jaką dałem Salomonowi.

 

Nikt nie dochodzi do Mnie o własnych siłach. Wszystkich prowadzi i podtrzymuje Mój Duch. Od początku czasów ludzie upadali zawsze, gdy odwracali swój wzrok ode Mnie i zwracali go ku stworzeniu, jemu oddając własne serce. Najpotężniejszy człowiek Ziemi, jakim uczyniłem Samsona, był niezwyciężony Moją mocą. Bez Mojej mocy byłby jednak nikim i kiedy oddał swoje serce stworzeniu, wyrzekł się mocy płynącej z góry. Bowiem dary, które mu dałem, nie były jego własnością, ale Moją. Dopóki ufał tylko Mi i tylko we Mnie pokładał nadzieję, był niepokonany. Kiedy jednak posłuchał własnego rozumu, wzgardził Moim i upadł tak nisko, aby zobaczyć prawdę o sobie samym. Człowiek beze Mnie jest niczym. To Ja daję mu wszystko, aby dla Mnie dokonywał niemożliwego i Moją mocą zwyciężał to, czego sam z siebie człowiek zwyciężyć nie może. 

 

Patrz na Mnie, kiedy brak ci odwagi i wiary. Ja wszystko dokonam. Nie potrzebujesz więc nadzwyczajnych sił, ale nadzwyczajnej wiary i ufności. Chcę dać ci wiele, wiele więcej, ale najpierw musisz po ludzku upaść, abyś nigdy nie pokładała ufności w sobie i w drugim człowieku, ale tylko i wyłącznie we Mnie. Nie bój się upadać. Dam ci zwycięstwo. Z pokorą przyjmij stan, w jakim się znajdujesz, bo jest czasem przygotowania do większych łask. Nie ulegaj złudzeniu, że Mnie tracisz. Tracisz tylko wiarę we własną świętość, ale zyskujesz wiarę w Moją świętość. Błogosławię cię, córko. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...