Aktualności

2022-09-16 16:12

Kształtowanie świętych przez łaskę. KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Bóg Ojciec: Kiedy zawołałem Dawida, był jeszcze chłopcem, ale jego serce było czyste i prawe. Miał w sobie wspaniałomyślność, w której odbijała się Moja dobroć. Na Moje wołanie porzucił swe dawne życie, aby rozpocząć Moją postanowioną dla niego drogę i choć wkrótce stał się tułaczem, nigdy nie żałował, że poszedł za Mną. Wlałem w jego serce odwagę,  i wiarę, aby nauczył jej Izraela. Na wygnaniu kształtowałem jego serce, aby mogło Mi służyć, tak jak chciałem. Kiedy jednak żądza ogarnęła jego umysł, upadł tak nisko, że zdradził własnego Dobroczyńcę i zapomniał o Tym, któremu śpiewał pieśni. Musiałem przypomnieć mu, że jest nikim więcej, jak biednym i ubogim pasterzem, którego posadziłem na tronie, aby rządził w Moim imieniu.

 

Pycha i żądza władzy są tak silne w naturze ludzkiej, że trzeba największej czujności, aby diabeł nie zwyciężył nawet oddanego Mi serca.

Zrozum, że wszystko, co w człowieku prawe, piękne i dobre, jest Moim odbiciem w jego wnętrzu. Kiedy człowiek, przeglądając się, zaczyna widzieć siebie, a nie Mnie, i zamiast dziękować, uznaje swoje zaszczyty jako zasłużone i należne, jego serce jest bliskie upadku. Zadaniem człowieka na Ziemi jest słuchanie Moich natchnień i pełnienie Mojej Woli. Za tym i z tym idzie świętość i szczególny charyzmat właściwy każdej duszy. Jednak to Ja jestem Dawcą łask i Dawcą świętości.

 

Dawid jest obrazem człowieka, którego wywyższam i sadzam na tronie bez żadnej zasługi. Wyłącznie dlatego, że podoba Mi się jego serce. Wszyscy ludzie są w Moich oczach ubogimi pasterzami, którzy znają się tylko na własnym pastwisku. Wszystkich was wybieram i namaszczam na królów bez żadnej zasługi, bo powołanie do Nieba jest powołaniem do chwały i współkrólowania. Powierzam wam Moje Królestwo bez żadnej zasługi. Nie liczę na wasze umiejętności i na waszą wiedzę, bo wiem, że nie macie, a wszystko co macie, macie ode Mnie. Starajcie się w swoim postępowaniu pamiętać o tym, że to Ja stworzyłem Dawida w jego potędze. To Ja jestem Twórcą każdego życia i Ja chcę uwieńczyć każde ludzkie istnienie koroną chwały w moim Królestwie. Błogosławię cię, córko. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...