Aktualności

2022-06-10 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC UPRZEJMOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, piątym owocem obcowania ze Mną i rozwijania Moich darów jest uprzejmość. Poznając Mnie, poznajesz również niezwykłą delikatność, z jaką zwracam się do ciebie i z jaką wkraczam w twoje życie. Po pierwsze szanuję twoją wolną wolę i uznaje twoje prawo do niedoskonałości. Nosisz w sobie piętno grzechu pierworodnego, które wciąż utrudnia ci postępowanie w drodze do doskonałości. Mam dla ciebie rzekę cierpliwości. Nie obawiaj się. Dziwisz się, kiedy proszę cię o coś, zamiast ci nakazywać. Oczekujesz Mojej szorstkości, ale nie doświadczasz jej. Nie karze cię Moim gniewem, ani nie straszę. Moja uprzejmość wobec ciebie wynika z szacunku, jakim cię obdarzam, mimo że wobec Mnie jesteś nicością i nędzą. Chcę jednak ukazać ci prawdę, że podobieństwo Moje, jakie w tobie zawarłem, wymaga szacunku i gdybym cie nie szanował, gardziłbym sam sobą.

 

Chcę nauczyć cię szacunku do człowieka, bo uprzejmość wynika przede wszystkim z poszanowania Boskiej godności w człowieku, godności dziecka Bożego. Człowiek pozostaje najdoskonalszym z Moich stworzeń nie dlatego, aby jego postępowanie było doskonałe, ale z powodu podobieństwa do Boga przez stworzenie i przez Wcielenie. Człowiek od początku posiada wolną wolę i prawo podporządkowania sobie Ziemi wedle swego upodobania. Syn Boży od początku miał stać się Człowiekiem, ponieważ Boży plan oparty na wszechwiedzy Boskiej nie ma etapów powstania, ale tylko etapy odkrywania go przed stworzeniem.

Choć aniołowie przewyższają ludzi doskonałością moralną i inteligencją. Człowiek odkupił świat i to On zasiadł na tronie w Niebie. Bóg stał się człowiekiem, nie aniołem, aby zbawić ludzkość. Dlatego do człowieka podchodzę z wielką delikatnością. Chcę cię nauczyć tak widzieć człowieka, a wtedy uprzejmość nie jest niczym trudnym. Jest tak naturalna jak oddychanie. Rozważ więc, jak bardzo Bóg wywyższył człowieka poprzez swojego Syna i ze względu na to traktuj człowieka z wielką delikatnością i z wielki szacunkiem. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...