Aktualności

2023-06-02 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC RADOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pragnę posilić cię dziś na dalszą drogę. Chce stworzyć w tobie ogród cnót, który Mnie zachwyci. Kolejnym owocem, który pragnę ci dać, jest radość. To cnota prawdziwie świętych. Prawdziwa radość nie jest bowiem wesołością chwili, ale owocem Ducha Świętego, który trwa w duszy pomimo cierpień i nieszczęść, którymi jest ona przygniatana. Radość w Duchu Świętym to Boskie skrzydło dane duszy na to ziemskie życie, aby mogła, cierpiąc na Ziemi, radować się szczęściem Nieba, które w nadziei posiada już za życia ziemskiego. Ten słodki owoc ukazuje się duszy właśnie wśród utrapień i prześladowań. Wówczas wyróżnia się i rozjaśnia ciemność duszy, aby dać świadectwo o prawdziwym źródle radości. Tym źródłem nie jest ani zadowolenie z siebie, ani pochwały ludzi, ani nawet uniesienia duchowe, ale Ja sam obecny w duszy cierpiącej.

 

Aby ten najwięcej pożądany owoc wzrastał w duszy, musi ona zostać uwolniona od ograniczeń ziemi, a więc rzeczy stworzonych. Zrezygnować z zaspokojenia potrzeb własnego ciała i pragnień duszy, za to poddać się Woli Bożej i w radości, i w cierpieniu, w wygodzie i niedostatku.

Niejako uwolnić się sama od swoich ograniczeń, przyjmując, że dobre i pożądane jest właśnie to, co Bóg w danej chwili zsyła. Dzięki takiej postawie Apostołowie mogli cieszyć się z prześladowań i ubiczowani głosić chwałę Bożą i płonąć miłością. W duszy oddanej i pogodzonej mogę otworzyć prawdziwy ogród Moich cnót. Warunkiem jest jednak bezwarunkowe poddanie się Mojej Woli i życie łaską uświęcającą, aby Moje dary mogły się rozwijać w czystej duszy i przy jej świadomej współpracy z Moją łaską.

 

Pierwszym etapem rozwoju wyżej wspomnianej łaski jest otrzymanie i przyjęcie daru mądrości, umiejętności i męstwa, aby pożądać najwyższego dobra, rozpoznawać najwyższe dobro i odważnie sięgać po najwyższe dobro, mimo przeszkód i ceny, jaką trzeba za nią zapłacić. Przy tej dobrej woli i usposobieniu skorym do przyjmowania, a nie skorym do narzekania i marzycielstwa mogę uczynić wielki postęp w duszy, który zaowocuje prawdziwie Boską radością. Błogosławię cię teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...