Aktualności

2022-06-10 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC POKOJU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę cię użyć jako narzędzia Mojej mądrości i pouczania świata. Zapisuj Moje słowa i ufaj bezgranicznie. Trzecim owocem jaki daję uległym duszom, jest owoc pokoju. To błogosławieństwo, które trwa nieprzerwanie w duszy pomimo zewnętrznych trosk i niepokojów. Dusza zakorzeniona w Prawdzie pojmuje, że życie jest tylko w Bogu, a On jest wolnością. Oderwanie się od trosk świata stworzonego w sensie odebrania im serca i złożenia go w całości Bogu owocuje wewnętrznym pokojem. Troski należą do tego świata. Świat niestworzony, wewnętrzne życie Boga, nie należy już do świata trosk. Kiedy człowiek złoży całą nadzieję w Bogu, zaczyna odczuwać wewnętrzny pokój i choćby nawet chciał się zamartwiać i płakać z innymi, zdaje mu się to zupełnie pozbawione sensu. Tajemnica tego daru polega na wielkim zaufaniu i zdaniu się w życiu na Wolę Boga. Niewiele dusz dochodzi do tego owocu. Troski doczesne odbierają ludziom łaskę skupienia się na rzeczywistości świata niebieskiego i tym samym nabraniu dystansu do życia doczesnego. Tymczasem to swoiste uwolnienie serca od trosk i zdanie się na Wolę Bożą daje tak wielki pokój duszy, że warte jest wszelkich zabiegów i wyrzeczeń. Pokój jest przedsmakiem prawdziwego szczęścia, które rozpoczęte już tu na Ziemi poprzez obcowanie ze Mną przez łaskę dopełnia się w chwale wiecznej poprzez oglądanie Boga twarzą w twarz. 

 

Owoc Ducha, jakim jest pokój, rozwija się w duszy, która otrzymała i odpowiednio wykorzystała dar umiejętności i dar rady. Poprzez te dwa dary rozbudzam w duszy pragnienie Nieba, daje jej poznać wyższość rzeczywistości Boskiej nad egzystencją świata stworzonego i uczę ją, jak rozdzielić szczęście osobiste od rzeczy stworzonych i zaspokojenia własnych niedoskonałych pragnień. Jeśli człowiek połączy własne szczęście z Moim szczęściem, które jest wieczne, nie zaczyna się i nie kończy, wówczas otrzymuje łaskę głębokiego pokoju w duszy, która trwa niezależnie od okoliczności. Chcę ci udzielić takiego szczęścia. Wystarczy, że będziesz słuchać Moich natchnień, a Moje życie stanie sie twoim życiem. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...