Aktualności

2023-05-29 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC MIŁOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę mówić o owocach Ducha Świętego, które są owocem współpracy duszy z łaską, którą daję. Dusze modlące się obdarzam Moimi darami, aby mogły doskonalej zespolić się ze Mną i unaocznić w swoim życiu naszą bliskość poprzez pewne cechy mówiące o doskonałości przyszłego życia w chwale bez domieszki zła i zepsucia.

 

Te doskonałe cechy są obrazem Mojej doskonałości w duszach, które prowadzę i z którymi się najściślej łączę. Aby dojść do ich posiadania, należy się modlić i uważnie wypełniać natchnienia Boże, aby użyć wszystkich udzielonych przeze Mnie zdolności do zdobycia większego dobra, niż to, które jest na Ziemi. Każda święta cecha, o której będę mówił, nazwana jest owocem Ducha Świętego, bo jej Ojcem, Stworzycielem i Opiekunem jestem Ja. Dusza, w której rodzę Moje owoce, jest urodzajną glebą, w której pracuję, dostarczając jej warunków i środków do rozwoju, aby powstał z niej ogród pełen dojrzałych owoców na chwałę Boga. W tym ogrodzie posilam później inne dusze, aby pokrzepione mogły pracować nad własnym ogrodem.

 

Dziś opowiem ci o pierwszym i najważniejszym owocu, jakim jest miłość. To najsłodszy owoc w Moim ogrodzie. Mój ulubiony. Dzięki szczególnej zdolności, jaką jest mądrość, uzdalniam duszę do postrzegania świata jako areny walki dobra ze złem. Dzięki darowi mądrości dusza uczy się rozpoznawać rzeczy ważne i pożyteczne, aby świadomie kierować swoim życiem na większą chwałę Bożą. W wyniku tej pracy w sercu ludzkim kiełkuje owoc jej wielokrotnych dobrych wyborów. Tym owocem jest właśnie miłość, która wzrasta tam, gdzie panuje dobro. Dobre wybory bywają często bolesne. Cierpienie jest jednak najlepszym środowiskiem wzrostu, dzięki któremu gleba duszy zostaje odpowiednio spulchniona. Owoc miłości nigdzie nie wzrasta tak obficie, jak właśnie w duszy cierpiącej. Cierpienie i miłość są ściśle ze sobą powiązane, a dzięki Mojej łasce cierpienie owocuje właśnie miłością. Przyjęcie cierpienia jest darem mądrości, dzięki któremu człowiek rozpoznaje dobro w tym, czego się boi i czego unika.

 

Mądrość otwiera oczy duszy na rzeczy nadprzyrodzone i ukazuje człowiekowi dobro wyższe, które znajduje się ponad lękiem, a jest to właśnie miłość. Nikt, kto nie cierpiał, nie umie więc prawdziwie kochać. Cierpienie uczy miłości. Jest prostą droga do przebóstwienia ludzkiej duszy i upodobnienia jej do Stwórcy. Naśladowanie Jezusa nie jest więc szkołą życia, ale jedyną drogą do Nieba, bowiem nikt bez miłości w sercu nie może dostać się do Nieba. Niebo jest atmosferą miłości. Tylko czysta miłość może w nim żyć. Wszelkie domieszki i nieczystości od razu zaczną się palić w duszy i nie zdoła ona wstąpić do Nieba, aż będzie czystą miłością na wzór Jedynego. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...