Aktualności

2023-06-26 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC DOSKONAŁOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pisz, Moje dziecko. Moje orędzie pocieszy twoje serce. Chcę ci dać to, co sam posiadam i uczynić z twojej duszy wierną kopię Mojej doskonałości. Przypatrz się dzisiaj, jak jestem wierny, jak nieskazitelna jest Moja wierność wobec ciebie. Mało, że obiecałem ci Niebo. Mało, że oddałem ci Ziemię na własność. Obiecałem ci wierność po wszystkie czasy i że nigdy nie cofnę żadnej danej ci obietnicy, a ponadto otrzymałaś Ciało i Krew Syna Bożego na potwierdzenie danego ci Słowa Boga. To pieczęć zbawienia wytłoczona przez Stwórcę w żywym Ciele Zbawiciela – Boga i Człowieka zarazem, który oddał swoje Ciało na męki i ukrzyżowanie jako materię Zbawienia. Moje dziecko, Moja wierność jest wiernością do krwi. Nie cofnę danego ci słowa obietnicy, choćby przyszło Mi za to zapłacić zbyt wielką cenę. 

 

Oto wierność, którą ci daje po wieczne czasy. Oto wierność, którą pragniesz całym sercem, która daje ci nadzieję i siłę. Takiej wierności nie znajdziesz wśród stworzeń, które w swoim nieszczęsnym stanie upadku porzucają Mnie przy byle trudności. Jedna pokusa wystarczy, aby pogrzebały nasze Przymierze, a słowo stworzeń warte jest mniej, niż mógłbym oczekiwać od dziecka. Dziś przysięgają, jutro zapominają, a uwieść ich może każdy przechodzień. Mimo to, Ja pozostaję wierny, bo kocham w sposób doskonały, a w Sercu Boga nie znajdziesz niewierności, ani jej nie doświadczysz w najmniejszym choćby procencie. Możesz mieć całkowitą pewność co do Moich intencji i planów, co do Moich myśli i pragnień. Nie mam skrytych rozmyślań, skierowanych przeciwko tobie, ani nie wypowiem słowa na ciebie do żadnego ucha. Przysięgam ci to, że nigdy się na Mnie nie zawiedziesz, bo Moja miłość do ciebie przerasta wszystko.

 

Chcę przy pomocy Mojej łaski i darów męstwa i pobożności uzdolnić cię do takiej wierności i odbić w twojej duszy wierny obraz Mojej wierności. Słabość twoja nie jest przeszkodą, jeśli tylko intencje, które nosisz w sercu, będą czyste i szczere. Mów Mi o nich, a kiedy zauważysz coś, bo budzi w tobie obrzydzenie, proś, abym wykorzenił to z ciebie na zawsze. Mój nieprzyjaciel, król zdrady, będzie cię kusił w dwojaki sposób. Po pierwsze do zdradzenia Mnie. Po drugie do wątpienia w Moją wierność. Nigdy mu nie wierz. Nigdy go nie słuchaj, bo zwiedzie twój umysł i pogrąży serce w rozpaczy.

 

Powierzaj Mi każda pokusę i nie walcz w pojedynkę. Zawsze ze Mną. Czerp z Mojej wierności własną. Pewność masz tylko we Mnie. Twoje słowo nic nie znaczy dopóki go nie przypieczętujesz swoja wiernością, a pieczęć ta będzie cię wiele kosztować. Ja ją wytłoczę, a ty Mi zaufaj. Człowiek mimo swojej słabości jest zdolny do takiej wierności, bo Ja go uzdalniam. Nie poddawaj się więc. Otrzymasz to, co chcę ci dać. Zachowaj tylko pokorę i szczerość wobec Mnie. Jestem twoim Zawsze Wiernym. Odwzajemnij Moją wierność, bo do niej cię powołuję. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...