Aktualności

2023-06-09 16:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC CIERPLIWOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę obdarzyć cię owocem cierpliwości. Owoc ten jest tak rzadki, że trudno jest go znaleźć nawet u tych, którzy Mi służą. Dzieje się tak dlatego, że XX wiek przekroczył próg niemożliwego dla człowieka. Od tej chwili człowiek uważa, że zawsze jest jakiś sposób na podporządkowanie sobie rzeczywistości. Pokora wobec Mnie, wobec Mojej Woli, wobec innych stworzeń stale maleje na rzecz rzekomej wszechmocności człowieka.

 

Cierpliwość wynika z pokory, a pokora rodzi się i pogłębia w duszy wraz z rozwijaniem daru mądrości i rady. Oba te dary uczą człowieka współpracy z planem Bożym i zaniechania przestrzegania świata wyłącznie przez pryzmat własnego „ja”. Pokora podporządkowuje istotę mniejszą Istocie Stwórcy, uznając się za dziecko doskonałego Umysłu. Z tej przyczyny ludzie prawdziwie pokorni są wstanie uznać wszelkie okoliczności za wyższe dobro skierowane w ich stronę przez Boga z bardzo ważnego powodu, który nie zawsze potrafią dostrzec. Uznając się jednak za istoty mniejsze, ludzie ci znoszą wszystko w milczeniu i poddaniu Woli Bożej, wierząc raczej Bogu niż sobie. Doskonałość tej postawy owocuje właśnie owocem cierpliwości, który zadziwia i uzdrawia otoczenie swoją czystością i heroicznym przykładem.

Cierpliwość na Boską miarę nie jest wiec owocem ćwiczeń, ale owocem pokory i miłości do Tego, który jest Miłością samą bez żadnych domieszek. Głębokie rozmyślanie nad wielkością Boga potrafi otworzyć oczy człowieka na rzeczywistość widzianą przez Boga. Prawdziwe dobro jest bowiem Wolą Boga. Jest to dobro absolutne, niezaprzeczalne i wieczne. Dusza, która pozna Boga i pozna siebie, nie narzeka na dobroć Boga, nie buntuje się przeciwko dobroci Boga i nie ogranicza dobroci Boga, za dobroć Boga postrzegając wszystko, co ją spotyka. Bóg nigdy nie daje zła. Nie może dać zła, będąc samym dobrem. Dobro jest jednak zawsze wieczne i w tym kontekście należy je widzieć. Postrzeganie dobra przez Boga i przez człowieka różni czas, w którym istnieje człowiek, i bez czas, w którym istnieje Bóg. Podczas, gdy człowiek postrzega dobro jako rzeczywistość obecną tu i teraz, Bóg zawsze myśli o dobru w kontekście wiecznym, a więc doskonałym, bo takim, które nie ma końca. Dobro ludzi trwa więc chwilę, dobro Boskie – trwa. Miej więc dużo pokory, aby nie ograniczać Mojego dobra, a obdarzę cie cierpliwością Boską, aby dusza twoja mogła współpracować z Boskim planem dobra ludzkości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...