Aktualności

2022-04-29 16:12

OBRAZ DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Dokonałem Mojego pouczenia. Otrzymujesz Moje orędzia i błogosławieństwo. Teraz chcę, aby Mój obraz znalazł się w każdym domu. Jeżeli nabożeństwo do Mnie ma wzrosnąć, pragnę, aby modlitwie do Mnie towarzyszył znak Mojej obecności. Dałem ci Moje szczególne błogosławieństwo dla modlitw, które wybrałaś. Módl się stale z tego modlitewnika. Rozpoczynaj modlitwą każde spotkanie, każde działanie, nowe przedsięwzięcie, podróż. Staraj się nie rozstawać z nim na dłużej, ale korzystaj z Mojej łaski codziennie. bo chcę dawać to, o co Mnie będziesz prosić. Chcę zapalić wewnętrzny płomień twojego serca, aby miłość była głównym i jedynym motywem twojego postępowania. Otrzymasz wszystkie łaski do uwielbienia Mnie w sposób, jakiego pragnę, ale Moje dary niech spływają na ciebie poprzez modlitwę.

 

Obraz, który pragnę rozpowszechnić, będzie ci przypominał o Mojej obecności i o Mojej więzi, którą chcę z tobą dzielić. Nigdy w niczym nie pozostawiam tego, kto Mnie czci. Przeciwnie. Będziesz stale odczuwać Moją obecność i pomoc.

Wizerunek gołębicy ukazuje prawdę o tym, że jestem wszechmogący, a łaska, którą zsyłam, obejmuje cały świat. Patrz na niego, módl się więc za cały świat, abym ponownie napełnił go miłością i przypomniał ludzkości o jej pochodzeniu i przeznaczeniu. Mój pokój nie ma granic, jednak grawitacja nie ma nade Mną władzy. Unoszę się nad Ziemią i zstępuje tylko do kochających Mnie serc, które są czyste i godne. One mają siłę przyciągać Mnie do świata, aby Mój pokój stał się udziałem całej Ziemi. Wizerunek Mojej osoby przedstawiony na sposób ludzki uzmysławia ci, że choć jestem Duchem nie mającym ludzkiego ciała, jestem Osobą, która pragnie dzielić z człowiekiem ludzką więź, więź jak najbardziej osobistą, realną. Chcę być przewodnikiem i najbliższym przyjacielem każdej duszy. Chcę uczyć ja prawdziwej miłości do Boga i człowieka. Nie pragnę pustej czci i hymnów śpiewanych bez zrozumienia, że jestem Osobą. Nie jestem czymś, jak postrzegają Mnie niektórzy, patrząc na Mój wizerunek ukazujący Mnie jako gołębicę. Jestem Kimś, realną Osobą, a nie bezosobową mocą i łaską. Dlatego pragnę, abym był czczony i uwielbiany również w wizerunku przedstawiającym Mnie jako osobę podobną ludzkiej. Jednak każdy z Moich wizerunków błogosławię i napełniam mocom Mojej duchowej obecności, jeśli tylko jestem w nim prawdziwie czczony. Dopóki człowiek nie nawiąże ze Mną silnej i głębokiej relacji, dopóty trudno jest mu pojąć Moją miłość, którą go obdarzam. Ten obraz pomoże człowiekowi nawiązać ze Mną osobistą relację i uwierzyć w moją miłość. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...