Aktualności

2023-02-03 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. WIĘŹ DUCHA ŚWIĘTEGO – MAŁŻEŃSTWO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Posłuchaj Mnie, jest jeszcze jeden sakrament, w którym udzielam Mojej mocy kapłanowi, aby działał w Moim imieniu. Najwyższym stanem zjednoczenia duszy z Chrystusem jest Mistyczne małżeństwo, w którym jedno oddaje się bezgranicznie drugiemu, tak że tworzą razem jedno ciało. Obraz tej doskonałej miłości został przeniesiony również do międzyludzkiego małżeństwa, którego powołaniem jest przyjęcie i wychowanie potomstwa dla Boga. Wspólna wola małżonków doprowadza ich do sakramentu, w którym Bóg udziela im swojej mocy miłowania.

 

Sposób, w jaki kocha Bóg, jest wolny od egoizmu. Podejmując zobowiązanie wydania na świat potomstwa dla Boga, małżeństwo otrzymuje moc łask Ducha Świętego, aby godnie wypełnić swoje powołanie. Zawarcie małżeństwa zawsze poprzedza hymn ku Mojej czci. To jest czas modlitwy o obfitość darów dla małżonków, aby rodzina, którą stworzą, była odzwierciedleniem doskonałej miłości Trójcy Przenajświętszej.

Kapłan przewiązuje symbolicznie ręce małżonków na znak, że łączy ich sam Bóg. Poprzez ten znak wiąże ze sobą małżonków Moją łaską. Łaska, którą otrzymują, będzie ich wspólnym dziedzictwem, bo od tej pory wszystko będą mieli wspólne. Więź, która ich połączyła, to Ja, sam Duch, który wspomagam to, co słabe, dlatego powinnością małżeńską jest pielęgnowanie tej nadprzyrodzonej więzi, nabożeństwo do Mnie.

 

Każdy sakrament jest udzieleniem pewnej szczególnej zdolności czy łaski, która nie rozwijana, pozostaje uśpiona w zalążku. Dlatego bardzo ważna jest modlitwa do Mnie, aby Moje dary wynikające z sakramentów mogły rozkwitnąć w duszy. Małżeństwo ma podwójną siłę, aby przeciwstawiać się złu. Jeśli jest w nim pielęgnowana łaska przez modlitwę do Ducha Świętego, małżeństwo ujawnia swoje powołanie w największym stopniu, stając się prawdziwie twierdzą Bożą zgodnie z Bożym zamysłem. 

Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...