Aktualności

2023-01-30 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. NAMASZCZENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – KAPŁAŃSTWO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Skarb łask Ducha Świętego jest rozdawany wiernym w obrębie całego Kościoła, ale szczególny udział w tym skarbie mają kapłani, którzy są powołani do tego, aby sami rozdawali te łaski potrzebującym.

 

Sakrament święceń kapłańskich jest udzielony dla uświęcenia Ziemi. Chrystus potrzebuje wiernych naśladowców, tymczasem bez Mojej łaski nikt nie potrafi wytrwać w świętości. Sakrament Kapłaństwa jest więc Moja ingerencją w naturę ludzką. Przez szczególne namaszczenie duszy powołanej do naśladowania Chrystusa w Jego misji, uzdalniam ją i umacniam do wykonania posługi wykraczającej ponad ludzkie siły. Kapłan jest namaszczony przeze Mnie na wzór namaszczenia samego Chrystusa, aby w imieniu Syna Bożego działał Moja mocą. 

 

Namaszczając kapłana, udzielam mu więc trzech szczególnych łaski. Daję mu łaskę sprawowania władzy i zdolności do jej wykonywania na wzór królewskiej godności Chrystusa. Namaszczenie na króla w Starym Testamencie opisywane jest jako uzdolnienie do wykonywania władzy nad ludźmi i upoważnienie jednego człowieka do panowania nad drugim. Ten sakrament, którego figury można już odnaleźć w najstarszych czasach, przemienia serce ludzkie i godność człowieka.

 

Drugim szczególnym uzdolnieniem jest łaska prorocza. Kapłani są powołani do głoszenia Ewangelii i z tej przyczyny posiadają oni szczególną asystencję i prowadzenie Ducha Świętego. Przez wzgląd na sprawowaną funkcję daje kapłanowi udział w Mojej wszechwiedzy wykraczającej poza miejsca i czas. Aby jednak ta zdolność nie została w nim zagłuszona przez świat, kapłan musi być wolny od zobowiązań światowych.

 

Trzecie uzdolnienie to łaska naśladowania Chrystusa w Jego Ofierze. Funkcja kapłańska w jej ofiarniczym wymiarze wymaga szczególnych darów: męstwa, cierpliwości i wiary. Jako drugi Chrystus kapłan jest powołany do złożenia ofiary Chrystusa w swoim życiu. Ofiara Chrystusa powinna stać się ofiarą kapłana, który na koniec życia wypowie wraz ze Zbawicielem słowa: „Wykonało się”. Oto powołanie kapłańskie. Krzyż. Błogosławię cię teraz, Moje dziecko. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...