Aktualności

2023-01-23 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę, abyś rozważała Moją obecność w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Dzieło odpuszczenia grzechów zostało udzielone Kościołowi przeze Mnie. Mam moc uwalniania dusz od ich win i moc tę przekazałem kapłanom, aby w Moim imieniu działali Moją mocą. W Sakramencie Pokuty przystępujesz do Mnie. Dotykasz Mnie. Przystępuj do niego świadomie. Choć zewnętrzny wyraz tego wydarzenia jest ubogi, kryje w sobie całe bogactwo mistycznego spotkania. Zanim przystąpisz do niego, proś, abym sam od początku prowadził twoją duszę poprzez ukazanie ci wszystkich twoich niedomagań i przewinień wobec łaski Bożej. Proś, abym obdarzył cię doskonałym żalem za grzechy i pragnieniem przemiany i naprawy wszystkiego, co wymaga poprawy. Proś o wiarę w to, że prawdziwie rozmawiasz z Bogiem poprzez Jego sługę. Proś o przebaczenie i odpuszczenie grzechów.

 

Twoja dusza jest Moim przybytkiem. Wyznając swoje przewinienia przed Moim kapłanem, upokarzasz się, przyznając, że oszpeciłeś wnętrze swego serca, zamiast je upiększyć. Wyznajesz swoje błędy i upadki i oddajesz Mi ten przybytek, abym sam oczyścił go i upiększył na swoje mieszkanie. Kiedy kapłan Moją mocą odpuszcza ci grzechy, twoja dusza rozjaśnia się od wielości wlanej w nią łaski. Otacza cię światło, które znów razi. Tak jak w dziele stworzenia Bóg powołuje do istnienia rzeczy ze sfery niebytu, czyli z nicości, tak w Sakramencie Pokuty czyni odwrotnie. Usuwa bród grzechu, zmieniając go w nicość. Pozostają ci tylko skutki, za które musisz pokutować. Moja łaska działająca w kapłanie pozwala mu wybrać odpowiednią pokutę.

 

Czystość twojej duszy jest teraz doskonała. Lśnisz posiadając w sobie Światłość nie przyciemnioną żadnym grzechem. To nasze najpiękniejsze chwile, w których nie odgradza nas absolutnie nic. Pragnąłbym, aby człowiek znajdował wówczas czas na wyciszenie się, dziękczynienie i wsłuchanie w Mój głos w duszy. Moje natchnienia są wówczas najwyraźniej słyszalne. Dusza otrzymuje odpowiedź na swoje pytania. Mówię jej o jej misji i dziele, do jakiego ją powołałem wewnątrz Mojego Kościoła. Proś o rozpoznanie i wypełnienie tej misji zgodnie z Moją Wolą. Odczuj Moją siłę, którą cię napełniłem, i stań do dalszej walki dopiero po modlitwie o wsparcie i ochronę tego delikatnego daru, jaki posiadasz po otrzymaniu rozgrzeszenia. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...