Aktualności

2023-01-16 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. CUD DUCHA ŚWIĘTEGO – EUCHARYSTIA I

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Poznanie Mnie jest możliwe tylko poprzez znaki Mojego działania w Kościele i w duszach, gdzie przebywam. Daję się poznać światu w sakramentach, którym udzielam Mojej mocy. Kolejnym sakramentem, w którym obdarzam cię swoją miłością, jest Sakrament Eucharystii. Podczas Przeistoczenia, kiedy kapłan wypowiada słowa Konsekracji, Moja moc zostaje wezwana, aby ponownie Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między ludźmi. Moją mocą dokonał się cud poczęcia Syna Bożego w Dziewicy Maryi, kiedy wypowiedziała Ona Bogu swoje pokorne „Tak, niech tak się stanie”. Chrystus wypowiada słowa pokorne „Tak, niech tak się stanie” podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy ofiarowuje swoje Ciało i Krew Bogu Ojcu za Zbawienie ludzkości.

W tym momencie następuje Przeistoczenie, w którym prawdziwie Moją mocą dokonuje się przemienienie ofiarowanego chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ta ofiara została na wieki zachowana w Kościele, gdzie kapłan, Alter Christus, wypowiada słowa Chrystusa i łączy swoje człowieczeństwo z Ofiarą Jego Bóstwa, wypowiadając wraz z Chrystusem własne „Tak, niech tak się stanie”. Ofiara Chrystusa i ofiara kapłana stają się jedno. Przeistoczenia dokonuje już jedna osoba. Kapłan zjednoczony z Chrystusem i Chrystus zjednoczony z kapłanem. Moją mocą zostaje otwarte Niebo i Syn Boży zstępuje na Ziemię, aby złożyć ofiarę za ludzkość. Chleb staje się Jego Ciałem, a wino Jego Krwią. Ofiara krzyżowa Chrystusa, Jego Męka i śmierć dokonują się prawdziwie w sposób bezkrwawy podczas Sakramentu Eucharystii. Jutro powiem ci o drugiej części tego sakramentu – Komunii świętej. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...