Aktualności

2023-03-03 16:12

Określenia Ducha Świętego. UŚWIĘCICIEL

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Przychodzę jako Pocieszyciel ludzki i prowadzę ją do lepszego świata, w którym nie będzie już łez i bólu. Utracony Raj wciąż istnieje, ale, aby przekroczyć jego bramy, trzeba być tego godnym. Przygotowanie dusz ludzkich do tak wielkiej godności zostało powierzone Mi jako Uświęcicielowi.

 

Jezus Chrystus odkupił grzeszną ludzkość, umierając na krzyżu. Bramy Niebios zostały otwarte. Przekroczyć je może  jednak tylko ten, kto zostanie wezwany po imieniu i którego imię jest zapisane w Księdze Żywota. Jeśli chcesz, aby było tam twoje imię, powierz Mi twoje życie, bo mam moc je uświęcić i przygotować twoją duszę do tego zaszczytu.

 

Bóg Ojciec powołał cię do życia, kiedy tchnął w twoje usta. Przeznaczył cię do wiecznego szczęścia i posłał swojego Syna na świat, aby wykupił cię z niewoli grzechu i śmierci. Kiedy Jezus oddał za ciebie życie i skonał na krzyżu, twoja dusza dostąpiła łaski Odkupienia. Po Zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do Nieba, aby przygotować ci miejsce. Teraz następuje Mój czas. Zostałem posłany na Ziemię, aby przemienić serca ludzi odkupionych Boską Krwią Jezusa. Odtąd mieszkam wraz z wami, aby Moją obecnością uświęcić was i doprowadzić do życia wiecznego w chwale Nieba.

 

Czas obecny jest Moim czasem. Kiedy Jezus dokonał dzieła i odszedł w widzialnej postaci, złożył losy odkupionej ludzkości w Moje ręce. Powierzył Mi Kościół święty i jego sakramenty, abym w nich przez nie uświęcił ludzkość. Uświęcenie więc twojej duszy należy do Mnie. Z zapałem prawdziwie Boskim dokonuję Mojego dzieła w każdej duszy, która Mi się oddaje. Chcę wycisnąć na twojej duszy Moją pieczęć, ukończyć dzieło twojego Zbawienia, które rozpoczął Ojciec i wykonał Syn. Ja postawię kropkę.

 

Nie obawiaj się więc powierzyć Mi wszystkiego i zaufać do końca. Nie trudź się nadaremno, próbując wykonać Moja pracę i osiągnąć świętość na własną rękę. Świętość twoja zależy ode Mnie, od twojej współpracy z Moją łaską. Jestem twoim Uświęcicielem. Chcę cię uświadomić, bo to zostało Mi powierzone przez Ojca i Syna. Kiedy nie było w tobie jeszcze najmniejszej myśli o świętości, Ja byłem. Święty świętych. Miałem już wówczas doskonały plan uświęcenia twojej duszy. Czy chcesz go poznać? Pozwól Mi tworzyć Moje dzieło, które z miłości stworzyłem tylko dla ciebie. Zamknij oczy i pozwól Mi cię prowadzić, jak zechcę i dokąd zechcę. Zaufaj Mi, bo nie urodziłem się wczoraj, abym miał cię obdarzyć absurdalnymi i przypadkowymi zdarzeniami. Zaplanowałem twoje życie, zanim powstałeś w łonie swej matki. To Moje arcydzieło łaski. Dopracowane w każdym szczególe. Uwielbiające Ojca, Syna i Mnie.

 

Daj Mi pełną wolność działania w tobie z Moim rozmachem. Nie próbuj stawiać swoich znaków na Moim płótnie. Twoje malunki są mizerne, nieprecyzyjne i przypadkowe. Ja jestem Mistrzem. Brak ci doświadczenia, umiejętności, warsztatu i talentu, nie mówiąc o wiedzy. Jesteś w oczach Bożych małym dzieckiem, które dopiero uczy się trzymać pędzel w dłoni. Chcę cię namówić do zrezygnowania z wyrywania Mi pędzla i tworzenia nierozsądnych gryzmołów na naszym dziele. Kiedy uchwycisz Moją dłoń i zainteresujesz się tym, co Ja pragnę zrobić, zacznie się nasza współpraca, która przerośnie twoje oczekiwania i zdolności. Na koniec podpiszemy je jednak twoim imieniem, imieniem, którego jeszcze nie znasz, ale które będzie jakby ukoronowaniem naszej wspólnej pracy, która jest niczym innym jak rozwijaniem twojej zdolności kochania. Pomyśl o tym. A kiedy skończysz, zaufaj Mi całkowicie i weźmy się do pracy, bo to dzieło, które zaplanowałem, jest jednym z najpiękniejszych. Nie chcę go tworzyć w pośpiechu. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...