Aktualności

2023-03-06 16:12

Określenia Ducha Świętego. OŻYWICIEL

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Dziś objawię ci sekret innego imienia, którym jestem wzywany: „Ożywiciel”. Miłość, Moja córki, jest twórcza. Nigdy nie spoczywa, ale działa. Miłość w działaniu to życie. Dlatego, kiedy działam, określany jestem mianem Ożywiciela. Życie jest przeciwieństwem śmierci, a miłość – nienawiści. Działając zawsze z miłości, przynoszę życie, napełniam życiem i roztaczam wokół siebie piękno życia. Całe stworzenie przywraca ci nadzieję, zmartwychwstając wiosną, aby oddać hołd Temu, który zmartwychwstał jako pierwszy z ludzi. Jezus Chrystus jest Panem stworzenia. Każdy kwiat stara się Go naśladować i czcić, rodząc się, rozkwitając, więdnąc, słabnąc i umierając. Całe stworzenie poddaje się pokornie śmierci jako konsekwencji grzechu pierworodnego. W tym umieraniu oddaje cześć i chwałę Jednorodzonemu Synowi Bożemu, który choć nie podlegał śmierci, poddał się jej, aby uzdrowić grzeszną ludzkość i wydobyć całe stworzenie ze szponów śmierci. Na swój sposób również Ziemia cierpi, rodząc i grzebiąc na zmianę. Chwilowe życie stworzeń uzmysławia człowiekowi chwilowe życie ludzkie, a odradzanie się co roku świata roślin zdradza mu sekret jego przeznaczenia do nowego życia.

 

W środku tajemnicy życia i śmierci jestem Ja. Przyjmuję śmierć w objęcia, unicestwiam ją mocą Ofiary Chrystusa i wskrzeszam do życia to, co było umarłe. Pierwszym, który zmartwychwstał jest sam Bóg – Jezus Chrystus, który swoje ludzkie ciało wydał na Ofiarę przebłagalną. Sam umierając, zabił śmierć. Śmierć, nie mając już nad Nim władzy, odeszła, budząc Go na pożegnanie w niedzielny poranek. Śmierć odeszła. To oznacza, że każdy, kto jest w Chrystusie, to znaczy, należy do Jego Mistycznego Ciała i złączony jest z Chrystusem poprzez Ducha Świętego, to znaczy poprzez łaskę uświęcającą, w której jednoczę duszę z Bogiem, należy do Życia i zostanie wskrzeszony z martwych w ten sam sposób, w jaki zmartwychwstał sam Chrystus. Ciało Chrystusa wypełnione jest bowiem Duchem Ożywicielem, który ożywia wszystko to, co umarłe. Będąc członkiem świętego Kościoła, należysz do Ciała Chrystusa, które jest w Mojej mocy. Prawdziwie należysz do tego Ciała jeśli również twoja dusz wypełniona jest Mną po przez łaskę i sakramenty. Wtedy nic nie oddziela cię od Chrystusa i Jego Ducha. Zmartwychwstaniesz.

 

Zmartwychwstanie, o którym ci mówię, jest zmartwychwstaniem do Życia, przeznaczonym tym, którzy umarli w Chrystusie. W tym dniu, kiedy to się stanie, rozpoczniesz zupełnie nowe Życie w uwielbionym ciele na podobieństwo uwielbionego Ciała Chrystusa Pana. W tym samym dniu dokona się inne zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie do śmierci. Niepodobne pierwszemu. Zmartwychwstanie – bo zakończenie ziemskiej władzy śmierci, jednak nie do życia, ale do śmierci, co oznacza, że śmierć pozostanie we władzy w Piekle. Tam obejmie posiadanie wszystko i wszystkich, którzy wyrzekli się Życia i Ducha Ożywiciela. Tam obejmie nie tylko ciała, ale i dusze, umierając bez końca, wciąż i na nowo. Tak to jest straszne. Jednak Życie objawiło się, aby udzielić tej samej wolności dzieciom Boga. Jestem Panem życia i śmierci. Daję ci Moje tchnienie i odbieram je, kiedy zechcę. Pielęgnuj Mnie w swoim sercu, abym ożywiał je co dnia i uświęcał aż do zupełnego odrodzenia do życia wiecznego. Pamiętaj, że cudem wskrzeszenia z martwych jest Sakrament Pokuty, w którym ożywiam umarłe już dusze. Choć nie widzisz dusz, a sadzisz, że otaczający cię ludzie są tak samo żywi jak ty, wiesz, że to nie prawda. Ja widzę mnóstwo umarłych pośród niewielu pozostających przy życiu. Czuję ogromny fetor ich rozkładających się dusz, kiedy wspólnie spożywacie posiłki. (zob. ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Cywilizacja śmierci duchowej) Gdybyś mogła ujrzeć dusze, córko, nie mogłabyś dalej żyć, bo stan świata jest upiorny, że nie ma miejsca, gdzie nie wdarłby się ten podły swąd umarłych dusz. Ty widzisz to co dostępne jest twoim zmysłom. Widzisz zadbanych, pięknych i szczęśliwych ludzi. Ja widzę zgniliznę pod cienką warstwą ciała. Widzę nieszczęście i rozpacz pod cienką warstwą świata. Nikt nie może się ukryć przed Moim spojrzeniem, które jest wewnętrzne i nie zatrzymuje się na ubraniu i włosach. Moje dziecko, pomogę ci dostrzec świat Moimi oczyma, aby wzbudzić twoją litość i troskę o te dusze. Oni żyją tylko w oczach tego świata. Ja widzę ich martwych i to jest straszny widok. Pewnego dnia wszyscy zobaczą wszystko Moimi oczami, ale najgorsze będzie spojrzenie w lustro. Amen. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...