Aktualności

2023-03-10 16:12

Określenia Ducha Świętego. ODNOWICIEL

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Córko Moja, błogosławię cię. Zapisuj Moje słowa. Ukażę ci prawdę o rzeczywistości Nieba. Jestem Duchem Odnowicielem, który czyni wszystko nowym. W Piśmie świętym czytasz, że zamieniam ludzkie serca z kamienia na powrót w ludzkie ciała. Czynię to z sercami, które dostaje z wolnej i nieprzymuszonej ludzkiej woli. Chcesz, abym to czynił z każdym ludzkim sercem. Niektóre serca są jednak zamknięte na Moją łaskę. Wtedy pragnę posługiwać się twoim sercem, aby znaleźć do nich drogę. Nie proszę cię o nic szczególnego, tylko o wielkie zawierzenie Mojej dobroci. Wiesz dobrze, że jeśli tylko będziesz Mnie prosić, wysłucham cię, bo chcę. W swojej naturze dążę do piękna i harmonii. Odnawiam wszystko według Mojego zamysłu, który jest uobecnieniem Mojej dobrej i miłosiernej Woli. Nigdy nie pozostaję bezczynny i pragnę rozszerzać Moje dzieło  na wszystkie dusze, wszystkie narody i miejsca. Władza, którą posiadam w Niebie, owocuje pięknem i szczęściem stworzeń. Na ziemi pełnię osiągam w niewielu stworzeniach i chociaż mam władzę rozporządzać światem tak, jak zechcę, nie jest to władza doskonała, bo zmusza do używania środków przymusu. W niebie wszystko poddaje się Mojej Woli z miłości. Dlatego brak jest cierpienia, ponieważ nie mam żadnego sprzeciwu żadnej woli.

 

Chcę odnowić oblicze świata na wzór tej rzeczywistości, jaką otoczyłem się w Niebie. Ta odnowa nie jest jednak możliwa bez ofiarnych i ufnych dusz, w których będę mógł sprawować władzę w sposób doskonały, a więc bez używania środków jakiegokolwiek, nawet najmniejszego przymusu. Te dusze uproszą odnowę świata poprzez Moją interwencję. Każde wezwanie, skierowane do Mnie ze strony takich dusz, wzbudza we Mnie wolę litowania się nad światem. Ufność tych serc przymusza Mnie niejako do działania wbrew Mojej sprawiedliwej Woli. Na pokorne prośby odnawiam kolejne dusze i kolejne przestrzenie. Uzdrawiam relacje i czynie je nowymi. Chciałbym jednak działać z większym rozmachem i na większą skalę.

 

Rozumiesz dobrze, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Otóż rzeczywistość dzisiejszego świata skłania Mnie w Moim miłosierdziu do wylania jeszcze większych łask na ludzkość. Potrzebuję tylko dusz, które nie utracą nadziei i mimo widzialnych znaków władzy złego ducha pozostaną ufne, świadome Mojej dobroci i wszechmocności. Dla tych dusz pragnę dokonać rzeczy wielkich. Nigdy się nie poddawajcie. Proście Mnie jeszcze bardziej, kiedy sytuacja wydaje się tylko pogarszać. Nigdy nie przestaję słuchać i nigdy nie przestaję panować nad wszystkim.

 

Wszystko, co zostaje Mi oddane, zostanie odnowione Moją łaską. Nie ma rzeczy, ani duszy tak nędznej, abym nie chciał odnowić jej na chwałę Bożą.  Im nędzniejsze jest to, co Mi powierzasz, tym większą chwałę ukażę przez odnowienie tej rzeczy. Nie ograniczaj Mnie swoim wyobrażeniem o rzeczach możliwych i niemożliwych. Nie wiesz nic o Mojej wszechmocy, jak więc możesz znać Moje „możliwe” i Moje „niemożliwe”? Czy nie zostało ci powiedziane , że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Uwierz więc, że pragnę odnowić oblicze świata. Wiele mogę, uczynię dla tych, którzy wierzą. Rozwijaj twoją wiarę, powierzając Mi odnowę rzeczy maleńkich, przez małe i większe, aż do rzeczy ogromnych i ogromnej wagi. Nie sądź, że cokolwiek sprawia Mi trudność. Na ile starczy ci wiary, na tyle zwojujesz świat. Ja jestem niezmienny. Niech twoja wiara wzrasta, abym chciał przez nią udzielać łask światu tak, jak chcę. Błogosławię cię. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...