Aktualności

2023-04-03 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH ZBAWIENIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Moje dziecko, sprawiedliwość Boska polega na tym, że każdy zostaje obdarowany tym, czego potrzebuje do zbawienia duszy. Niektórzy potrzebują więcej łask i dostają więcej. Bóg w swoim miłosierdziu dba o to, aby każdy mógł osiągnąć życie wieczne w chwale zbawionych. Bardzo kocham dusze. Kocham je przekształcać i i nadawać im Boski kształt. Ten proces, w którym przemieniam dusze, jest błogosławionym czasem ziemskiego życia. Wchodzę do ludzkich serc, aby usunąć z nich przeklęty jad grzechu, wzbudzić wstręt do zła i ukazać światło nadziei wiecznego dobra. Jestem Duchem Zbawienia.

 

Jestem Światłem z Nieba, które nadaje sens rzeczom, wydobywając je z ciemności. Współpracuję w obrębie Mojego Bóstwa z dziełem Ojca i Syna, aby ocalić to, co stworzył Ojciec i odkupił Syn. Zbawienie to Moje imię, które ci objawiam. W Moim działaniu w tobie ukształtowuję wszystkie twoje myśli i działania w kierunku Zbawienia. Myśli, które nie prowadzą do Zbawienia, są śmiercią w twoim umyśle. Czyny, które odwodzą cię od myślenia o Niebie i o Osobie Boga, będę bezlitośnie plewił, aż owoc twojego życia osiągnie pełnię dojrzałości.

 

Moja delikatna istoto, nie pragnę cię krzywdzić ani odbierać ci tego, co kochasz. Pragnę obdarzyć cię pełnią miłości w przyszłym, doskonałym życiu, które daję ci w każdym sakramencie Kościoła. Wszczepiłem cię w nieśmiertelne Ciało Mistycznego Chrystusa przez Chrzest. Nakarmiłem Jego realnym Ciałem i napoiłem Jego prawdziwą Krwią w Komunii świętej. Zstąpiłem na ciebie w czasie Bierzmowania i prowadzę do Nieba, napełniając łaska płynącą z każdej Mszy świętej, odcinając wszelkie opętujące cię więzy w Sakramencie Pokuty. Patrz na Moje życie w tobie. Patrz na twoje życie we Mnie. Zbawienie jest naszym celem. A jeśli potrafisz Mi pomóc w dziele uświęcenia świata i Zbawienia innych dusz, nasza wspólna droga będzie już teraz Boską. Włączysz się we współpracę Ojca, Syna i Ducha – Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela. Czy to nie jest najwyższy możliwy zaszczyt, współpracować z Bogiem w Jego największym dziele?

 

Namaszczam cię, aby kierować losami świata przez łaskę. To jest ta zdolność, o którą cię pytałem. Potrafisz Mi pomóc, bo cię namaściłem. Przyjdź jutro, aby poznać Ducha Namaszczenia. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...