Aktualności

2023-04-10 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH UZDROWIENIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Przychodzę jako Duch Uzdrowienia. Duch Uzdrowienia dusz i ciał, serc i umysłów. Duch Uzdrowienia świata, przyrody i zjawisk. Umacniam cię do dalszej drogi, dając ci uzdrowienie, jakiego potrzebujesz. Twoje ciało choruje, bo choruje świat, a świat choruje z powodu grzechu. Oczyszczam twoje serce, aby przygotować je do przyjęcia większych darów.

 

Moje dziecko, podstawową chorobą świata jest odrzucenie Woli Boga i walka z tą Wolą. Pierwszym warunkiem koniecznym do uzdrowienia jest przyjęcie Woli Bożej w życiu człowieka. Chodzi nie tylko o wyznanie grzechów i oczyszczenie serca w Sakramencie Pokuty, ale również przemianę życia i dostosowanie go do Prawa Bożego. To jednak nie koniec. Są dusze, które trwają w łasce uświęcającej i starają się przestrzegać we wszystkim Mojego Prawa, ale nie zgadzają się z Moją Wolą we własnym życiu, odrzucając krzyż, który otrzymały. Te dusze zaczynają chorować z powodu swojego uporu w odrzucaniu tego, co im Moja Opatrzność przeznaczyła lub Moja Wola dopuściła.

 

Uzdrowienie jest możliwe przy całkowitym otwarciu się na Moja Wolę, więc przyjęciu jej nawet w chorobie. Potrzebne jest zdanie się na tę Wolę i poddanie swego stanu Woli Boga. Przyjęcie w sercu choroby czy bolesnego stanu rzeczy i przyjęcie również uzdrowienia. Kiedy serce człowieka otwiera się na całkowite przyjęcie Woli Bożej, niezależnie od tego, jaka jest, strumień łaski zaczyna swobodnie płynąć i możliwe jest całkowite uzdrowienie ciała czy duszy człowieka. Chore i uparte serce odrzuca Bożą harmonię i wprowadza chaos do całego organizmu. Powiedz Mi: „Tak”, a potem proś o uzdrowienie.

 

W odwiecznym planie stworzenia, jaki powziąłem,  człowiek nie miał chorować i cierpieć. To wynik grzechu pierworodnego, który nigdy nie miał zaistnieć. Teraz więc dopuszczam również chorobę, jako narzędzie uzdrowienia. Wyjaśnię ci ten paradoks. Aby zrozumieć Boga, musisz pamiętać o Jego naturze, która jest duchowa i wieczna. Planując Moje życie z człowiekiem, myślę o jego duszy i o wieczności. Doczesność i ciało są rzeczami drugoplanowymi, które służą wykonaniu dzieła, a nie są dziełem same w sobie. Dziełem, nad którym pracjuję, jest dusza człowieka. W pierwszym rzędzie zależy Mi na uzdrowieniu dusz, a nie ciała. Używam więc nieraz ciała poprzez choroby, aby uzdrawiać dusze, które są przeznaczone do życia wiecznego. Choroby są więc również narzędziem uzdrawiania świata, aby Zbawienie stało się udziałem jak największej ilości dusz. Moja Wola jest dobrem i każde uzdrowienie jest dobrem. jeśli byłoby złem, nie mogłoby pochodzić od Mnie. Proście więc zawsze o Moja Wolę, a jeśli uzdrowienie w tym konkretnym przypadku jest dobrem, otrzymacie je. Jeśli jego skutki byłyby złem, nie otrzymacie go, bo czyniłbym w ten sposób krzywdę wam samym i niejako sobie samemu. Zaufajcie Mojej Woli, która jest zawsze błogosławieństwem i dobrem. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...