Aktualności

2021-04-21 17:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH ROZEZNANIA I DOBREGO WYBORU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Dziś będzie ostatnie orędzie o Mojej naturze. Chcę , abyś dobrze je zapamiętała. Jestem Duchem rozeznania. Światłem ludzkiego serca. Nazywaj Mnie Duchem dobrego wyboru i nigdy nie próbuj podejmować ważnych decyzji, zanim Mnie wcześniej nie poprosisz o radę, odmawiając nowennę ku Mojej czci.

 

Wiele jest błędów w dzisiejszym świecie, nie tylko osobistych, które w swoich złych skutkach uprzykrzają życie człowieka, ale również w wymiarze ogólnoludzkim, ponieważ rzadko zasięga się rad Mądrości. Często nie wiesz, jak masz postąpić, bo miłosierdzie jako dobry uczynek wobec bliźnich jest przekłamane i przedstawione jako dobro samo w sobie, dobro absolutne i bezwarunkowe. Dobro jednak jest dobre ze względu na Boga. Oderwanie pojęcia dobra i miłosierdzia od Osoby Boga powoduje powstawanie licznych błędów dewastujących ludzkie sumienia. Dobro nazywa się więc złem, a zło dobrem.

To jest skutek oderwania moralności od Przykazań Bożych i stanowienie jej samej w sobie rodzajem religii społecznej bez Osobowego Boga. Przypomnij sobie Saula, który okazał miłosierdzie złu, a raczej własnej chciwości, przekraczając nakaz Boży, który wydawał się okrutny. A jednak był dobry. Kiedy spojrzy się na skutki tych wydarzeń, jest to oczywiste. Człowiek jednak sięga wzrokiem tylko po horyzont i przewiduje swój los na kilka tygodni. Ja widzę wszystkie pokolenia Ziemi, wszystkie narody, wszystkie serca i ich wieczny los.

 

W tym zamęcie dziejowym trudno jest nawet duszy pobożnej zachować czystą wiarę i czystość w postępowaniu. Kłamstwo wdarło się wszędzie i dotyka wszystkich. Ja jestem Światłem, w którym rozpoznajecie dobrą drogę, a kształty rzeczy stają się dla was wyraźne. Jeśli będziecie się modlić, abym Ja sam prowadził wasze kroki, zachowacie prawdę w sercach. Pamiętajcie, że dobro, z którego wyklucza się Boga w sposób świadomy, oddaje się pod panowanie zła i prędzej czy później w sposób wyraźny stanie się „dobrem” demonicznym, to znaczy złem w czystej postaci. Ostrzegam was przed fałszywymi prorokami, którzy zwodzą świat fałszywym miłosierdziem. Jeśli ktoś pragnie być świętszy od Boga, to tylko Mój odwieczny nieprzyjaciel, który zawsze pragnie Mnie przewyższać. Jego pycha rzuciła go na samo dno Piekła, gdzie przygotowuje w nieskończoność swoją zemstę.

 

Zbawienie dusz jest najwyższym dobre, jakiemu można poświęcić życie na Ziemi, bo jest to dobro, dla którego poświęcił je sam Bóg w sowim Synu – Jezusie Chrystusie. Zabieganie o ciało jest drugorzędne. Dzisiejsza nauka dowodzi, że miłosierdziem są tylko uczynki wobec ciała, jak gdyby człowiek nie posiadał duszy. Jednak tylko dusza jest wieczna. Choćby człowiek cały świat zyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę, nic nie zyska, ale wszystko traci – Mt 16, 16. Módlcie się więc wiele, prosząc Mnie o pomoc, bo ludzkość straciła sumienie i nie rozumie więcej, co jest dobrem, a co złem. Nawet Mój Kościół zagubił się i zmieszał, nie znając więcej prostych odpowiedzi. Do świadczenia o Prawdzie potrzeba odwagi. Módlcie się o Moje dary, abyście potrafili przejść czas próby bez uszczerbku dla waszych dusz. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...