Aktualności

2023-03-13 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH PRAWDY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Błogosławię cię na drodze prawdy. Jestem Duchem Prawdy, córko. Wybieram narzędzia, aby po przez nie ogłaszać narodom prawdę. Jedyną prawdę, jaka jest. Narzędzia te uczę żyć w prawdzie i podążać za nią. Uczę je również być świadkami prawdy, nie tyle przez to, co mówią, ale przez to, jak żyją. Moje narzędzia oddychają inaczej, patrzą inaczej, uśmiechają się inaczej. Głęboki pokój spowija ich serca. Nie czekając na nic szczególnego, oczekują Mojego przyjścia. Nie oczekują  jednak trzęsienia ziemi, wojen i gromów z jasnego nieba, ale Mnie samego, nadchodzącego na swój własny sposób, ludziom nieoczywisty. Czasem skryty. Zawsze jak złodziej. Godzina Mojego nadejścia jest zawsze godziną prawdy, godziną, w której Bóg żąda świadectwa i gotowości.

 

Zostałem nazwany Duchem Prawdy, bo przynoszę prawdę i ukazuję ją. Moja prawda jest jedyną prawdą. Odkrywam ją przed wami dziś na nowo. Świat potrzebuje prawdy, bo spowity jest pajęczyną fałszu, która gubi, usypia i zabija dusze. Ponownie chcę oświecić ludzkość, która dziś w wielkiej mierze utraciła otrzymaną z wysoka prawdę. Uzdolnię Moich świadków, aby zanieśli światło prawdy narodom.

 

Od dziś zamieszkaj ze Mną. Będę prawdą w twoim domu. Czasem bolesną, ale bez prawdy nie zdołasz niczego zdziałać. Odkryję przed tobą prawdziwy obraz świata i rzeczywistości, która cię otacza. Będę mówił o prawdzie, która dotyczy każdej rzeczy, i nauczę cię mówić prawdę w porę i nie w porę. Dam ci siłę do znoszenia jej odrzucenia. Niezależnie od tego, czy zostanie przyjęta, prawda jest i musi być ogłoszona. Tylko życie w prawdzie przynosi owoc. Chcę , aby ci, których powołałem do przyjęcia i rozgłaszania Mojego świadectwa, byli odważni w głoszeniu prawdy i nie ustępowali światu w niczym. Za prawdę warto oddać życie, bo ten, kto zyskuje Prawdę, zyskuje również Życie. Jako Duch Prawdy wchodzę w twoje życie i przemieniam je w świadectwo prawdy, usuwając z niego wszystko, co prawdą nie jest. Czy chcesz przyjąć prawdę w pełni? Będę więc ukazywał ci więcej, co będzie nieraz bolesne. Twoja samotność wzrośnie, ale przez to zjednoczy się bardziej ze Mną. Błogosławie cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...