Aktualności

2023-03-24 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH POKOJU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, zapiszesz dziś nowe słowa. Przynoszę ci pokój, pokój duszy i ciała. Uwalniam cię od dręczyciela twojej duszy i kusiciela ciała. Jestem Duchem Pokoju. Wszechmogącym Duchem Pokoju. Tam, gdzie jestem wzywany, przynoszę Mój pokój, dlatego odczuwasz Moja obecność jako ulgę i odpoczynek. Chcę ci udzielić Mojego pokoju, który jak rzeka opływa twoją duszę i swoimi strumieniami obejmuje wszystkie dziedziny twojego życia. Modląc się do Mnie i powierzając Mi twoje zmartwienia, pozwalasz Mi przejąć kontrolę nad tym, czego nie możesz ogarnąć. Uwalniasz się przez to od niepokoju i lęku, bo wiesz, że sprawy te są już w bezpiecznych rękach. Poprzez stałe powierzanie uczysz się zaufania coraz głębszego. Szczytem tego działania jest zupełne uwolnienie duszy od niepokoju i lęku. Moja miłość wypełnia wówczas całą duszę człowieka, nie pozostawiając miejsca na lęk.

 

Przyjmij dziś Mój pokój dla świata. Poprzez twoją duszę chcę go zlewać na świat. Poprzez zaufanie jednostek chcę uzdrawiać rzesze. Czy ufasz Mi dość mocno? Ja zawsze noszę nadzieję. Jestem Bogiem, który nigdy się nie poddaje, bo nigdy nie przestaję być Miłością. Do końca jestem Miłością i zawsze udzielam ci Mojej miłości. 

 

Pokój zewnętrzny wynika z pokoju wewnętrznego. Ja daję ci Mój wewnętrzny pokój. Buduję go w duszach, które się poddają Mojemu panowaniu. Ty myślisz o pokoju zewnętrznym, o wojnie, która jest właśnie efektem niepokoju wewnętrznego. Trzeba wszystko zaczynać od początku, wracać do przyczyny, a to dopiero daje szansę trwałego pokoju. Przyczyna wojny leży w ludzkich duszach, które poddały się panowaniu ducha niepokoju i chaosu. Poprzez te dusze zły duch wprowadza wojnę. On buduje wojnę, a Ja buduje pokój. Udzielam ci go z Moja mocą, dzięki której zawsze dążysz do pokoju, a konflikt w jakiejkolwiek formie jest ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz i jaką możesz znieść. Oto Mój dar dla świata. Poprzez Moje Słowo wlewam go w dusze, a te, które go otrzymają, stają się źródłami pokoju w świecie, łagodząc nawet najmniejsze konflikty i wnosząc pokój między zwaśnionymi.

 

Moje źródła pokoju tryskają błogosławieństwem dla świata. Jak rzeka pokrywa dno rzeki pełne kamieni, tak modlitwy i błogosławieństwa tych dusz pokrywają świat pełen przekleństw, nienawiści i złości. Jeśli chcesz Mi powiedzieć, że jest ich zbyt mało, dam ci Moją odpowiedź. Chce, aby powstały takie źródła pokoju na całej Ziemi. A  jeśli uważasz, że jest ich zbyt mało, proś Mnie, a wytrysną nowe. Dusze, które powołuje do stania się Moimi źródłami pokoju, nigdy nie wyciągają miecza i nigdy nie wszczynają wojny, ale odpowiadają miłością na nienawiść, błogosławieństwem na przekleństwo, uśmiechem na złorzeczenie i pokorą na pychę. Nie sięgają po kamienie, aby potępić innych, ale powierzają ich Mojemu miłosierdziu. Źródła pokoju, które napełniam, są jak wiecznie kwitnące ogrody, w których znajduję odpoczynek, widząc, jak ufają Mojej miłości, działając tylko nią. Gwarantuję wam, Moje dusze, że dając samą miłość, zyskacie dużo więcej niż przy pomocy wszystkich środków ludzkiej zapobiegliwości i sprytu. Miłość i przebaczenie, a w szczególności miłość bezwarunkowa, obezwładnia zło i przecina jego mechanizm, powodując przerwanie całego cyklu zła.

 

Mój pokój wleję na świat poprzez dusze, które go przyjmą i będą rozlewać wokół siebie. Warunkiem uzyskania tej łaski jest trwanie duszy w łasce uświęcającej, brak w duszy jakiejkolwiek zadry nieprzebaczenia i pragnienie utrzymania wewnętrznego pokoju niezależnie od okoliczności. Pokój ten jest możliwy dzięki modlitwie i miłości wobec wszystkich ludzi. Dzięki tej miłości możliwym jest odpowiadanie uśmiechem na każdą złośliwość i troską na obojętność. Jeśli Ja to potrafię, a wiesz, że potrafię, mogę udzielić tej umiejętności duszom, które wybiorę, aby stały się Moimi źródłami pokoju dla świata. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...