Aktualności

2023-04-07 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH NAMASZCZENIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Jestem Duchem Namaszczenia, Duchem Chrystusa – Namaszczonego. Chcę kształtować dusze ludzkie na Jego wzór. Wybrałem dusze, które namaściłem, to znaczy przeznaczyłem do najwznioślejszych celów i największych zaszczytów. Uzdolniłem je do służby na Moja chwałę. Są dwa stopnie namaszczenia. Pierwszy i podstawowy, to namaszczenie, którego dokonuje podczas Sakramentu Bierzmowania. Wówczas zstępuje na dusze, które wybrałem, aby je namaścić do szczególnej misji, do współpracy ze Mną nad dziełem zbawienia świata. Te szczególne zdolności, jakich wówczas udzieliłem duszy, pozwalają jej na odważne świadectwo i życie poświęcone wyższym i duchowym celom.

 

Drugi stopień namaszczenia to święcenia kapłańskie. W tym przypadku namaszczenie dokonuje się w duszy już przygotowanej do świadectwa i służby przez pierwsze namaszczenie. Udzielam go tylko wybranym duszom, które powołuje do kontynuowania Misji Chrystusa. To namaszczenie nie tylko prorockie, ale i królewskie. Nadaje godności i udziela władzy rządzenia duszami w imieniu Boga. Władza rządzenia dokonuje się za pomocą sakramentów. Po przez to szczególne namaszczenie wybrane dusze otrzymują łaskę szczególnego podobieństwa do Syna Bożego, którą mogą rozwinąć poprzez naśladowanie życia Chrystusa i kontemplowanie Jego Słowa. Jako Duch Namaszczenia pozostaję w tych duszach, aby poprzez nie działać tak, jak działałem w Jezusie, kiedy stąpał po Ziemi, aby nauczać i dawać świadectwo o prawdzie.

 

Są jeszcze dusze, które szczególnie miłuję, dusze ofiary. Nie namaszczam ich na sposób kapłanów, ale obdarzam łaską posiadania Ducha Namaszczenia. To znaczy, że sam je wybrałem, aby w nich działać na skutek ich szczególnej miłości. Nie są to dusze wybrane do sprawowania władzy, ale do naśladowania Chrystusa w Jego misji zadośćuczynienia Ojcu za grzechy ludzkości. Te dusze przepraszają poprzez modlitwę i wyrzeczenia się tego, co jest im miłe i wygodne, z czystej miłości. Są to dusze podobne do służby zakonnej, dusze przeznaczone do służby w świecie, a także dusze ofiary ukrytej, o których nikt nie wie. W nich żyję, aby zbawiać poprzez naśladowanie Chrystusa w życiu oddanym na chwałę Boga przez cierpienie, modlitwę i pracę. Te dusze to Moi najbliżsi współpracownicy w dziele uświęcania świata. Na tych wybranych i namaszczonych duszach opieram podwoje świata. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...