Aktualności

2023-03-20 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH MODLITWY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Modlitwa, która przynosi stokrotny owoc, to ta, która jest prowadzona przez Ducha Modlitwy. To Ja uzdalniam dusze do modlitwy. Uczę je ufności, pokory i wiary. Modlitwa przechodzi wiele etapów rozwoju, tak jak sam człowiek, zanim dojrzeje, aby wydać obfity owoc. Ja jestem Przewodnikiem i Mistrzem modlitwy. Zachęcam dusze, aby się modliły i pouczam je Moimi natchnieniami.

 

Dobra modlitwa nie zależy od słów, jakich się używa, ale od serca, które się otwiera na Boga w różnym stopniu. Pełne otwarcie serca na Boga i Jego Wolę przynosi największą chwałę Bogu i owocuje obfitością łask. Odwrócenie się od własnych cierpień i zwrócenie w kierunku cierpień Jezusa przynosi ulgę duszy i uzdrawia świat. Człowiek jednak nawet w modlitwie do Boga skłania się często do rozmyślania raczej o sobie i swoich potrzebach, zapominając wielokrotnie o Bogu. Jako Duch Modlitwy i Kontemplacji prowadzę myśl ludzką ku chwale Boga i ku Jego sprawom, odrywając duszę niejako od ziemi i jej trosk. Modlitwa, która nie angażuje Mnie, nie przyzywa Mnie i nie powierza się Mojemu prowadzeniu, kończy się tak, jak się zaczyna. Słowem: „Ja”. Prawdziwa modlitwa poszukuje Boga i uczy Go uwielbiać przez poznawanie Jego przymiotów.

 

Modlitwa jest zajęciem świętym. Nie próbuj jej rozwijać bez „Świętego świętych”. Zmęczysz się, utworzysz formy bez treści i nic nie osiągniesz, bo modlitwa to świat Ducha. Wejdź w Mój świat jako Mój towarzysz i gość, nie gospodarz i pan. Ucz się towarzyszyć wiernie Moim natchnieniom. Otwórz serce i czekaj, aż sam Bóg zechce na nie wejrzeć. Pozwól Mi się prowadzić. Najpierw powierzaj Mi swoją modlitwę, a później się módl. Pokieruję twoją modlitwą, aby wydała najobfitszy owoc, godny Boga. Błogosławię cie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...