Aktualności

2023-03-27 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH MIŁOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko błogosławieństwa, zapamiętaj dobrze, że nie przychodzę do ciebie, aby cię pouczać, ale aby cię zbawić. Zbawienie jest Moim nadrzędnym celem i wszystko, co mówię, mówię dla dobra ludzkości, której Zbawienie jest Moim oczkiem w głowie. Za nic mam własną mądrość wobec miłości, która Mnie przepala, żądając ofiary za ludzkie dusze. Dowód tego, o czym ci mówię, znajdujesz w Osobie Syna Bożego, który pozwolił się pohańbić i znieważać z miłości do dusz. Również Ja, zjednoczony z Osobą Ojca i Syna w Przenajświętszej Trójcy, pozwalam szydzić ludzkości z Mojej mądrości, bo wciąż kocham ją bardziej niż własne uwielbienie i chwałę. Gdybym miłował więcej Moją chwałę, czy nie zgładził bym ludzkości już dawno, widząc, że zamiast przydawać Mi chwały, znieważa Mnie, lżąc Moje Imię i obrażając Mnie swoimi czynami?

 

Jestem Duchem Miłości. Ponad wszystkie Moje przymioty wznosi się Moja miłość, która jest Moim Imieniem, objawionym ludzkości. Poprzez wiele, wiele wieków odsłaniam Moje oblicze przed światem, rąbek po rąbku opuszczam zasłonę, aby uczyć to niedojrzałe dziecko prawdy o mojej Istocie – Stworzyciela i Boga Miłości. Zapamiętaj, że miłość, którą pałam do dusz, jest miłością Ojca i Syna, którą ukazuje poprzez Moje dzieła. Jeżeli zrozumiesz, że prawdziwie jestem Miłością, odkryjesz Mnie całkowicie. Zasłona, która Mnie zakrywa, jest prawie odsłoniona. Moje dzieło ukazywania światu prawdy o Mojej Istocie jest prawie skończone. Teraz, w ostatnich czasach, krystalizuje się obraz Mojego Bóstwa na waszych oczach. Jak mozaika układana przez wieki. Moje prawdziwe Imię to Miłość. Kiedy to poznasz wewnętrzną mądrością, poznasz Mnie do głębi i zerwiesz zasłonę, która trzyma się już tylko jednym skrawkiem. Zrozumiesz wtedy co znaczy Miłość i zdobędziesz siłę wiary, która uwolni cię od wszelkiego lęku.

 

Posłuchaj Mnie uważnie. Wszystko, co zostało objawione ludzkości o ciążącej nad nią karze, jest prawdą. Nie poznano jednak jeszcze głębi Mojego miłosierdzia. Jezus zawarł te prawdę w słowach: ” Ten, komu więcej darowano, więcej miłuje” – Łk 7, 47. Jeżeli nie poznasz kary, nie poznasz nagrody. A jeżeli nie poznasz sprawiedliwości, nie pojmiesz miłości. Moje miłosierdzie przerasta wszystko, o czym ci mówiłem. Są sposoby, znane tylko Bogu, na złagodzenie Jego sprawiedliwości. Przekonaj Mnie, abym wstrzymał Moją sprawiedliwą rękę, kontemplując przymiot, o którym cię dziś nauczam. Poznaj Mnie, zrywając zasłonę. Dałem ci przystęp do niej i uniosłem cię, abyś mogła chwycić ten skrawek, który wciąż przesłania wam prawdę. Poznaj i uwierz. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...