Aktualności

2023-03-17 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH ŁASKI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Kolejne wezwanie, o którym pragnę ci mówić, to „Duch Łaski”. Łaska jest Moim sposobem kształtowania duszy. Królową łask jest łaska uświęcająca, która jest stanem nieustannego uświęcenia duszy poprzez stałą w niej obecność Boga, który uświęca – to znaczy Mnie, Ducha Łaski.

 

Mówiłem ci już o tym, że jako Miłość Ojca i Syna nie ustaję w miłosnym działaniu. Jestem nieustannym przepływem Miłości. Oddając Mi swoją duszę, pozwalasz Mi w niej działać, a Moje miłosne działanie zawsze uświęca poprzez oczyszczenie  i uzdrawianie w pierwszym okresie, a później coraz głębsze upodobnianie  jej do Boga i jednoczenie jej z Nim. Łaski, których udzielam są wewnętrzne i zewnętrzne. Ludzie zwykli skupiać się na łaskach zewnętrznych, bo są widoczne gołym okiem, jednak nie mniej niezwykłe i spektakularne są łaski, których udzielam wewnętrznie duszom w cichej tajemnicy naszego obcowania. Często zdaje się wam, że nie działam, ale tylko dlatego, że spodziewacie się działań zewnętrznych, podczas gdy Ja upodobałem sobie działanie wewnętrzne i skryte. Z czasem przerodzi się ono w widoczne dla całego świata znaki.

 

Prorok Eliasz również oczekiwał, że pojawię się w gwałtownej nawałnicy albo potężnym wichrze. Ja jednak wolę przychodzić w delikatnym powiewie wiatru, który lepiej oddaje charakter Mojej natury i Mojego działania. Moje zstąpienie do dusz dokonuje się w sposób niewidzialny i skryty, ale prawdziwie zstępuję i napełniam je swoimi darami. Nie wchodzę do nich jak barbarzyńca, ale jak wyczekiwany Oblubieniec, z delikatnością motyla, bo jestem Bogiem i zawsze oczekuję zaproszenia, szanując wolną wole człowieka.

 

Łaski, których udzielam ludzkości, są bardzo różnorodne, ale niezależnie od tego, jak są wielkie i jak udzielane, są zawsze owocem modlitwy. Nie zawsze tego, kto otrzymuje. Czasem nawet częściej tego, kto zdośćuczynia i pokutuje za tych, którzy nie otwierają ust do modlitwy. Zawsze jednak jest to owoc czyjejś modlitwy i wiary. Każda modlitwa jest więc wysłuchana i przynosi owoc, jedna pięciokrotny, inna dziesięciokrotny, jeszcze inna trzydziestokrotny, a najlepsza – stokrotny. O takiej modlitwie powiem ci jutro. Błogosławię cię teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...