Aktualności

2022-03-04 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH BOŻY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Spośród wielu nazw, jakimi określa Mnie Kościół, jedno jest szczególne: „Duch Boży”. Jest szczególne dlatego, że określa najdokładniej Moją Istotę. Jestem Duchem Świętym – Bogiem. Zatem jestem Duchem Bożym, Duchem Ojca i Syna. Choć jestem odrębną Osobą Boską, współistotną Ojcu i Synowi, należę do Ojca i Syna. Jestem Duchem wspólnym Ojcu i Synowi. Oddaję się przez miłość Ojcu i urzeczywistniam tę miłość w sposób widzialny dla świata w Synu. Poprzez Syna oddaję chwałę Ojcu.

 

Jestem Duchem Bożym, który uobecnia w swoich działaniu Osoby Ojca i Syna. Działam w imieniu całej Trójcy Świętej jako Duch Boga. We Mnie Ojciec i Syn realizują swoją Wolę, posyłając Mnie na świat. Wkraczam w dzieje ludzkości, działając zawsze wspólnie z Ojcem i Synem. Choć sam niewidzialny, ukazuję i objawiam Boga ludziom. Boga Ojca poprzez dzieło stworzenia i Syna Bożego w dziele Odkupienia.

 

Raz zesłany na Kościół udzielam mu swoich darów, powołując i namaszczając kapłanów do pełnienia zamierzonych przeze Mnie dzieł. Sakramenty święte są Moim środowiskiem życia, w których trwam ukryty pod pewnymi symbolami. Gdybym był widzialny przesłoniłbym wszystko. Dzięki Mojemu ukryciu staję się widzialny jedynie ludzkim duszom poprzez wolę i wiarę. Jak Chrystus trwa rzeczywiście w Tabernakulum ukryty w postaci Chleba i Wina, tak Ja trwam rzeczywiście w sakramentach świętych i obdarowuję łaską przystępujących do nich wiernych. 

 

Pamiętaj o Mojej żywej obecności w Kościele. Pozostaję w nim obecny w każdym sakramencie. Unoszę się nad wodami w czasie Chrztu świętego, zstępuje na dusze w czasie Bierzmowania, przemieniam chleb i wino w Ciało i Krew Pańską podczas Mszy świętej, wstępuję do ludzkiej duszy i wskrzeszam ją podczas Sakramentu Chorych, przebóstwiam duszę ludzką w Sakramencie Kapłaństwa i jednoczę dwoje ludzi w rodzinę w Sakramencie Małżeństwa. Należę do ciebie w Kościele i poprzez Kościół święty, w którym zamieszkałem, aby połączyć wszystkich zbawionych w Królestwie Bożym na wieki. Amen. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...