Aktualności

2023-03-31 16:12

Określenia Ducha Świętego. DAWCA DARÓW

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Moja córko, wiedz, że każde twoje staranie jest cenne w Moich oczach. Każdy wysiłek, który podejmujesz, ma swoją wartość i jest zapisywany w Księdze. Nie wynik wysiłku, ale on sam. Wynik daje Bóg. Nie masz w nim zasługi. Zasługę masz w samym wysiłku i staraniu. Dlatego tak ważne jest to, aby się nie poddawać, nie zniechęcać i nie rezygnować z wzniosłych postanowień. Daj Mi wysiłek, Ja dam ci efekt.

 

Posłuchaj, kocham cię tak bardzo, że twoje małe starania zdają Mi się wielkie, ponieważ kocham. Tak jak pierwszy krok dziecka w oczach matki jest powodem do wielkiego szczęścia, choć jest niezdarny i kończy się upadkiem, tak twoje wysiłki wprawiają Mnie w zachwyt i zachęcają do ciągłego udzielania ci pomocy. Zawsze patrz na siebie Moimi oczyma. Oceniaj twoje życie i każdy twój dzień według Mojej miary. Nie osądzam twoich zdolności. Jedne dzieci uczą się chodzić szybko, inne później, ale kocha się je bezwarunkowo niezależnie od tego. Chcę ci uświadomić, że nie ty jesteś źródłem łask, ale Ja. Jeśli czegoś nie potrafisz, nie jest to przewiną, ale brakiem zdolności. Zamiast się obwiniać i porównywać proś. Źródłem wszelkich łask i zdolności jestem Ja – Dawca darów.

 

Mam dla ciebie siedem Moich darów, z których każdy usposobi cię w niezbędne zdolności do wykonania Mojej Woli. Te zdolności w połączeniu z twoim wysiłkiem przyniosą dopiero owoce w postaci cnót, a cnoty to nic innego jak właśnie wynik lub efekt, który daję Ja. Aby otrzymać Moje dary, (1) potrzebujesz otworzyć serce na Moją Wolę, a więc nie pragnąć niczego za wszelką cenę, ale zdać się na Moją Wolę. (2) Po drugie musisz pamiętać o pokorze we wszystkim, czym cię obdarzam. Przypomnij sobie o własnej nieudolności, dziękując Mi za wszystko, co ci się dzięki Mnie udało i powierzając Mi wszystko, co zamierzasz czynić.

 

Pamiętaj, że twój umysł jet Moim dziełem. Każdy talent jest dany ze względu na Moje dzieło, które pragnę wykonać przez ciebie. Nie masz nic swojego, czego nie dostałbyś ode Mnie. Nawet oddycham za ciebie w twoim ciele, jak odwieczny respirator. Nie potrafisz ani oddychać, ani wprawiać w ruch własnej krwi, każąc bić własnemu sercu. Nic nie umiesz. Wszystko to robię za ciebie. Dlatego nie wywyższaj się, mówiąc o swoich dokonaniach, ale zawsze sięgaj do źródła. To Ja sprawiam, że się modlisz, że potrafisz wytrwać w poście, na czuwaniu, a przede wszystkim w łasce. Jeśli będziesz o tym pamiętać, strumień Mojej łaski będzie cię stale napełniał Moimi darami. Pycha blokuje łaskę i odwraca ja od tego, dla kogo była przeznaczona. 

 

Teraz, kiedy to rozumiesz i spełniasz te dwa warunki, proś, o co chcesz, a dam ci wszystko, czego potrzebujesz do wypełnienia dzieła, które zamierzyłem w twoim życiu. Proś z wiarą i pokojem, jak kogoś, kogo ulubionym zajęciem  jest dawanie. Proś Mnie w tak prosty sposób:

 

Wspaniały Dawco Darów, Dobroczyńco ludzkości,

Posiadaczu łask wszelkich, Nadziejo rodzaju ludzkiego,

wejrzyj na kruchość Twojego stworzenia,

na słabość i niezdolność tych, którzy pragną Ci służyć.

Otwórz swoje przepastne skarbce łask

i ześlij na mnie dary, o które w pokorze serca proszę

dla wypełnienia Twojej Woli i Zbawienia mojej duszy. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...