Aktualności

2022-02-18 16:12

Określenia Ducha Świętego. TRZECIA OSOBA BOSKA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Jestem Trzecią Osobą Boską, współistotną Ojcu i Synowi. Wraz z Ojcem i Synem odbieram cześć i uwielbienie od aniołów i świętych. W swojej naturze jestem Bogiem. Istnieję i poruszam się jako duch. Jestem Istotą czysto duchową, która nigdy nie przyjęła ciała. W świecie materii ukazuję się w sposób widzialny, ale obrazy, pod którymi mogę być określany i pojęty przez człowieka, nie są istotą Mojej natury, ale jej symbolami i znakami. Człowiek zamknięty w świecie zmysłów traci zdolność oglądania świata duchowego, dlatego pozwalam, aby przedstawiano Mnie pod postacią gołębicy czy w postaci podobnej do ludzkiej. Dzięki temu Moja obecność jest przypominana.

 

Chcę nawiązać osobistą więź z ludzką duszą. Jakkolwiek sobie ona Mnie wyobraża, nie jest w stanie pojąć Mojej natury. To Mi jednak w niczym nie przeszkadza. Wyobrażenie ludzkie przybliża wam Moją Osobę jako prawdziwą i realną. Łatwiej jest wam Mnie kochać i o Mnie myśleć. W swoim tajemniczym bycie jestem jednak nieskończenie nieograniczony żadnym ludzkim pojęciem. Chcę być poznany jako Ten, który kocha, a Mój ruch, pod którym rozumiem wszelkie działanie, stwarzanie i uświęcanie, jest powodowany miłością. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...