Aktualności

2022-08-29 16:12

Duch Uświęciciel. W KOMUNII Z DUCHEM ŚWIĘTYM

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Córko, twój Bóg mówi do twego serca. Otwórz je. Napełniam cię rozkoszą Mojego Ducha, abyś poznała, że Ja, Bóg jestem niezmienny i czego pragnę, to uczynić cię również niezmienną, stałą w miłości. Ofiara twoja ma sprawić, że staniesz się wierną jak Ja i stałą na wieczność. Jednak ty rozpocznij już tu i już teraz być rozkoszą dla Mnie. Czyń to, pielęgnując w sobie każdą Komunię świętą.

 

Moje Ciało i Moja Krew rozchodzą się po twoim ciele i z nim łączą. Wchłaniasz Mnie poprzez twoją miłość, a Ja staję się twoim pokarmem. Pragnę tego samego od ciebie. Twoje ciało i twoja krew muszą być pokarmem dla Mnie. Używaj więc twego życia tak, aby obcowało miłością, owocami pełnymi, dojrzałymi i słodkimi w Moich ustach. Będę zadowolony, kiedy dbać będziesz o każdy owoc, podpatrując jego wzrost, aby był dość dojrzały dla twego Boga. Pamiętaj – ofiarą jest Ciało, które staje się pokarmem, ale Duch, którego daję ci w świętej Komunii nie ginie, nie rozkłada się w twojej krwi, ale żyje wiecznie.

 

Duch, którego ci daję poprzez udział w świętej Komunii, jest twoją własnością na zawsze. Duch Mój żyje w tobie przez cały czas. On jest życiem twojej duszy i siłą twojego ciała, siłą do składania nieprzerwanej ofiary. Tak i dusza twoja ma być miejscem twojego życia, spoczynku i rozkoszy. Dajesz Mi tę rozkosz, rozmyślając o Mnie i zwracając się do Mnie w swoich myślach w ciągu swego życia. Oczekuję adoracji po przyjęciu Mojego Ciała, ale oczekuję również adoracji po przyjęciu Mojego Ducha. 

 

Duch ten, którym cię wypełniam, nigdy nie obumiera i nigdy nie znika, jest w tobie, dopóki wolna jesteś od ciężkiego grzechu. Grzech ten zabija Ducha. A więc, córko, pamiętaj, że trwamy w miłości nieprzerwanie, a twoja adoracja objąć winna całe twoje życie i każdą chwilę, ponieważ Ja, Bóg, na zawsze trwam w twojej duszy i oczekuję stałego uwielbienia. Nie jest ono modlitwą słowną ani umysłem opróżnionym ze spraw doczesnych, adoracja Mnie w tobie jest stałym miłosnym złączeniem, w którym ty działasz ze Mną i poprzeze Mnie. Tym jest adoracja, oddawaniem czci Mojej stałej obecności w tobie poprzez pamiętanie o niej. Nigdy, przenigdy nie jesteś sama, bo Ja, Bóg, trwam w tobie Duchem i siłą Mojej obecności powiększam i umacniam w każdej Komunii świętej, którą przyjmujesz, a także poprzez twoją stałą adorację, która zachęca Mnie i prowokuje do jeszcze silniejszego zjednoczenia się z tobą. Kocham cię, dziecko, i z tej miłości rodzi się pragnienie posiadania twojej duszy w tak silnej więzi, aby stała się już na Ziemi Moim posiadaniem i Moim dziedzictwem. To twoje przeznaczenie. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...