Aktualności

2023-09-01 16:12

Duch Uświęciciel. SKOK DO ŚWIĘTOŚCI Z DUCHEM ŚWIĘTYM

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Wezwałem cię, aby cię pocieszyć. Spójrz nie jestem zagniewany. Moje serce wzywa cię słodko. Zapomnij o Mojej potędze i schroń się bez lęku w Moim miłosierdziu. Wyczekuję cię. Nie pragnę zbyt wiele, pragnę zaufania, bo powiedziałem ci: „Ufaj, a otrzymasz według słów, które ci wyrzekłem”. Teraz więc ufaj i nie lękaj się. Nie oceniaj swego postępowania, ale staraj się o gorliwość, mimo braku chęci do tego. Ja będę twoją chęcią. Nie szukaj jej w sobie. W sobie nie znajdziesz nic prócz pustki. Teraz posłuchaj: Jeśli chcesz wykonać skok ku świętości, zapisz uważnie Moje słowa i stosuj się do Moich pouczeń. Dam ci wskazówki ku temu, abyś była zdolna postąpić ku Mnie mimo braku chęci i zapału. 

 

Po pierwsze oprzyj się całym ciężarem o Mnie, drobino, bo nie dojdziesz tam o własnych siłach. Kiedy przestaniesz polegać na sobie, będziesz szukać siły tylko we Mnie. Wciąż rozczarowuje cię prawda, którą ci objawiam, że nie jesteś lepsza od każdego grzesznika stąpającego po Ziemi, a tylko za sprawą Mojej łaski postępujesz w cnocie. Niech cię to nie dziwi. Jesteś tylko nędznym stworzeniem, które ugodzone zatrutą strzałą nieustannie skłania się ku złym skłonnościom i tak pozostanie do końca. Wyzwolenie znajdziesz w śmierci tego świata. 

 

Nie bój się prawdy. Każdy, kto szuka Mnie prawdziwie, musi ją poznać i stawić jej czoło i tak poznać pokorę. Nie pogardzam tobą z powodu twoich grzechów. Pokazuje ci je po to, abyś znała Moją miłość i twoją niewdzięczność. Za sprawą Mojej łaski nauczysz postępować się według Moich zaleceń i okazywać Mi wdzięczność, na jaką zasługuję. Przyjmij więc prawdę, którą ci objawiłem, i pójdź za Mną wolna od wszelakich fałszywych wyobrażeń o sobie samej. Teraz Ja decyduję o tobie. Podlegasz Mi w twoim sumieniu. Podlegasz Moim sądom, nie własnym.

 

Pamiętaj, że to Ja cię określam i jesteś tym, kim cię uczynię, i jesteś warta tyle, ile warta jesteś w Moich oczach. Niech nikt cię nie sądzi i ty nie sądź nikogo. Wstrzymaj się od sądzenia siebie. Jedynym Sędzią jestem Ja sam, a jeśli widzisz swoją nędzę, to powierzaj Mi ją w pełnej ufności. Nie będziesz nigdy niczym więcej niż tym , czym pozwolę ci się stać. Nic nie zależy od ciebie, a wszystko zależy ode Mnie. Zaufaj Mi i pragnij tego, czego pragnę Ja. Uczynię z tobą to, co zechcę według Mojej Woli i Moich zdolności. Na twoje nie liczę wcale i ty na nie nie licz.

 

Czy teraz pojmujesz, czym jest Moje dzieło? Nie wywyższaj się mówiąc: „Ja mogę je zniszczyć z powodu braku siły”. Nie, nie możesz, bo twój brak siły jest zbyt mały, aby obniżyć Moje siły. Nic więc nie zdołasz ulepszyć i nic nie zdołasz zniszczyć w Moim dziele, które jest doskonałe samo w sobie. Bądź posłuszna i nie zamartwiaj się z powodów, które cię w ogóle nie dotyczą. Twoja rola zaczyna się i kończy wewnątrz Mojej dłoni i nawet jeśli mówię: „Zależy od ciebie cały świat, to zależy na mocy łaski, jaką Ja daję, i według miłosierdzia, którego ja udzielam. Ty jesteś tylko gliną, na której pragnę odcisnąć Mój wizerunek, podobieństwo, które straciłaś w Raju, Moja córko, bowiem każdy człowiek ma swój udział w czynie pierwszych rodziców i ma swój udział w skutkach ich grzechu.

 

Teraz podnieś głowę i nie rozmyślaj więcej o swojej niegodności, ale całkiem zamknij ten rozdział. Reszta twojego życia należy już do Mnie. Chcę, aby każda twoja myśl zmieniła swój kierunek. Każde twoje „ja” zastąpisz Moim „Bóg”. Teraz rozmyślaj, ile chcesz, ale nie o sobie, ale o Mnie. Zobaczysz jak bardzo zmieni się twoja dusza z pokonanej i posępnej w swojej bezradności w pełną ufności córkę Światła.

 

Poznałaś więc, kim jesteś w Moich oczach, a teraz pora na uchwycenie się mocy, która zaprowadzi cię do Raju. Skoro pojmiesz twoją niemoc i słabość, odwróć się od niej ku sile i mocy, którą Ja jestem. Wszystko czego nie potrafisz, Ja mogę. A jeśli Ja mogę wszystko i jestem Wszechmogący, udzielając ci Mojej mocy, czynię cię potężniejszą od złego i jego pokus nad tobą. Nie ma rzeczy, która by mogła cię pokonać i złamać, bo twoim źródłem jest Wszechmogący, Wszechmocny i Nieograniczony w swoim miłosierdziu wobec ciebie. Ufaj, że nie jesteś sama. Wzywaj pomocy i licz na nią, jak bym stał zawsze obok ciebie i pytał, czego potrzebujesz. Oto jestem – Niebo u twego boku. Oto jestem – miecz w twoim ręku. Oto jestem – brakujące Słowo w twoich ustach. Oto Jestem Który Jestem na wyciągnięcie ręki.

 

Posilaj się tylko Mną i nie trać czasu na szukanie innych źródeł mocy. Ja Jestem, a wszystko inne to tylko pył stworzenia. Oddaje ci się, aby dzielić Moją siłę z niemocą i słabością, jaką jesteś. Z powodu Mojego szaleństwa miłości postępuję wspaniałomyślnie i czynię sobie twoim na wieki. Korzystaj z Mojej mocy dziś, bo daję ci ją teraz, na zawsze i bez żadnych przeszkód ani przerw. Jestem twój, taki jaki Jestem, w pełni Mojego Bóstwa należę do ciebie. Nie obrażaj Mnie, szukając pociechy u ludzi i ku nim zwracając swe pragnienia. Oto przychodzę, aby oddać ci się już na zawsze i nigdy nie odejdę z twojego serca. Weź wszystko, co ci daję i nie szukaj własnej godności, bo nigdy nie znajdziesz tej, która nie będzie cię zawstydzała wobec ogromu Mojej łaski. Szukaj tylko Mojej wspaniałomyślności, którą okazuję wobec ciebie, bo chcę i tylko dla tego, że chcę. Nie szukaj innych powodów, bo zawsze błądzisz. jedyny powód Mojej dobroci jest taki, że chcę być dobry.

 

Będziesz odczuwać Moją bliskość i będziesz tracić to poczucie, ale niezależnie od tego, Ja Jestem. Przebaczenie, oto Moje imię dla ciebie. Zanim zgrzeszysz, Ja przyzywam cię, aby ci przebaczyć. Spójrz, jestem samą Miłością. Nie lękaj się więc i kiedy upadasz, upadaj w Moje ramiona, a Ja zawsze cię podniosę. Nie okazuj lęku, rozważając własną słabość, ale odwagę, przystępując z wiarą do Miłości, która oczekuje twojej choroby (określenia „chory”, „choroba” i „chorować”  – odnoszą się tu do duchowej kondycji człowieka, upadku jego natury jako skutku grzechu pierworodnego), aby ją uleczyć. Traktuj się ze współczuciem należnym chorym, bo dopóki cię nie uleczę, będziesz jeszcze chorować. Ja jednak pewnego dnia uleczę cię całkowicie i choroba twoja nie powróci już więcej. 

 

Żyj tą nadzieją i pamiętaj, że Moja miłość nie odrzuci cię z powodu choroby, bo przysiągłem ci miłość na wieki, również w chorobie. Będę więc przy tobie w twoich dolegliwościach, bez lęku i bez obrzydzenia, bo twoja choroba nie prowadzi do śmierci, ale do życia, córko. Otrzymasz je, bo zaufałaś, że ci je dam. Teraz przyjmij Mnie, jako twojego najwierniejszego Przyjaciela, jako cień i skrzydła twojej duszy, bo prawdziwie nigdy się z tobą nie rozstaję, a ty ufaj i pozwól Mi ponieść cię tam, gdzie zechcę, a będzie to najkrótsza droga do Mojego Królestwa, w którym ujrzysz Mnie twarzą w twarz, Tego, którego poślubiła twoja dusza i któremu zaufała do końca. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...